Please: payrollers wacht bange Kerst

Nieuws Please Payroll Veel payrollers wacht een bange Kerst. Dat voorspelt directeur Jan Franken van Please Payroll. Per 1 januari 2012 eindigt namelijk de huidige algemene payroll-CAO (de VPO CAO) en zullen payrollers onder de CAO voor uitzendkrachten gaan vallen. Dat betekent niet alleen een verslechtering van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe flexwerkers, het zal voor een aantal werkgevers reden zijn om de lopende contracten van payrollers niet te verlengen. De medewerkers die Please zelf op de loonlijst heeft staan ontspringen de dans: de organisatie heeft een eigen CAO die gewoon geldig blijft.

Het aflopen van de VPO CAO voor payrollers is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen tussen de vakbonden FNV, CNV en De Unie enerzijds en de Vereniging van Payroll Ondernemingen (VPO) anderzijds. Deze bonden beschouwen payrollen als een ‘misleidende contractvorm’ waaraan ze verder geen medewerking meer willen verlenen. De consequentie van die opstelling is echter dat de huidige payrollkrachten weer komen te vallen onder de ABU CAO (de CAO voor uitzendkrachten). Die CAO is in bepaalde opzichten slechter dan de VPO-CAO, en dat betekent dus een achteruitgang als het gaat om zaken als pensioenvoorziening, salarishuis en rechtspositie. Vooral jongere startende flexwerkers bouwen bijvoorbeeld nauwelijks pensioen of nabestaandenpensioen op, en betalen vooral mee voor hun oudere collega’s.

Contract niet verlengen

Maar dat is niet alles, zegt directeur Jan Franken van Please Payroll. “Door het vervallen van de VPO CAO zullen werkgevers in veel gevallen eerder moeten besluiten het tijdelijke arbeidscontract om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Waar de vakbonden geen rekening mee houden is dat er nogal wat bedrijven zijn die daartoe onder de huidige economische omstandigheden nog geen mogelijkheden zien. Die kiezen dus voor het alternatief: het contract niet verlengen, en een nieuwe medewerker aantrekken waarvoor wel weer een arbeidscontract voor een bepaalde tijd kan worden afgesloten. Natuurlijk is er altijd nog de mogelijkheid het contract te verlengen onder de Please CAO, maar daar zal niet iedere werkgever van op de hoogte zijn. Hoe dan ook, ik verwacht dat er grote personele verschuivingen zullen ontstaan in de payrollmarkt.”

Verschil in arbeidsvoorwaarden

Overigens verliezen payrollers die onder de VPO CAO hebben gewerkt hun betere arbeidsvoorwaarden en rechtspositie niet zolang ze onder dezelfde arbeidsovereenkomst werkzaam blijven. Dat geldt niet voor contractsverlengingen en nieuwe flexwerkers: die vallen per 1 januari direct onder de mindere ABU CAO. Franken noemt dat ‘opmerkelijk’, aangezien het nu de vakbonden zélf zijn die debet zijn aan het ontstaan van verschillende arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers. “De bonden verkondigen voorvechter te zijn voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in een bepaalde branche, terwijl ze nu het tegenovergestelde veroorzaken”, aldus Franken.

Gevaar

Please Payroll hoeft zich zelf geen zorgen te maken. De organisatie heeft een eigen (gedispenseerde) CAO waarvan de voorwaarden op onderdelen beter zijn dan die van de ABU en VPO CAO. “Wij steken al vanaf 2002 onze nek uit voor betere arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers, maar dan wel met begrip voor de werkgeversroep om meer flexibiliteit. Wat ons betreft wordt onze CAO na afloop gewoon weer verlengd, want Please Payroll blijft zich inspannen voor goede arbeidsvoorwaarden.”