Please Payroll voorziet groeispurt flexcontracten in MKB

Nieuws Please Payroll

Payroller continueert omzetgroei van afgelopen jaren

De totale omzet van Please Payroll is in 2013 gestegen met 18% ten opzichte van 2012. Daarmee realiseerde de payrollorganisatie voor het derde opeenvolgende jaar een sterke omzetgroei. Vooral in de horeca groeide Please flink (+17%) ten opzichte van 2012. Ook in overige branches zoals de detailhandel (+3%) groeide de payroller. In de bouw liep de omzet terug met 11%.
Daar verwacht Please vooralsnog dat de markt die nu al aantrekt, volgend jaar nog positiever zal ogen. De payroller ziet nu al een sterke groei van flexibele contractvormen op de gehele arbeidsmarkt en voorziet voor 2014 een ware groeispurt aan flexcontracten bij MKB bedrijven.

Flexibele contractvormen zoals payrollcontracten liggen nog altijd onder vuur van politieke partijen en vakbonden. Toch is er in veel branches een sterke vraag naar flexibele arbeid. Zo blijkt uit recent onderzoek van Ecorys in opdracht van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dat ruim de helft van de bedrijven (53%) van plan is de komende twee jaar meer flexibele contracten te hanteren.

Hans van de Ven, directeur van Please, licht toe: “Dit zijn feiten die niet genegeerd kunnen worden. Dat Please wederom sterk gegroeid is toont ook aan hoe MKB ondernemers zitten te springen om flexibele arbeid. Jammer genoeg luistert de politiek nog altijd te weinig naar deze behoefte en wordt de MKB’er vooral getergd door nog meer opgelegde regels. We zouden deze partijen graag doen inzien dat de arbeidsmarkt nooit meer zal worden zoals hij twintig jaar geleden was.” Op dit moment werkt Please aan een whitepaper waarin experts hun visie geven op een geheel nieuwe inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt. Please verwacht de resultaten van deze whitepaper dit voorjaar te presenteren. 

Sterke groei in diverse branches
De drie grootste branches waarin Please opereert zijn de bouw (13%), de horeca (12%) en de detailhandel (7%).  Please Payroll richt zich vooral op kleine bedrijven die zelf niet de capaciteit hebben om de steeds complexer wordende regelgeving te volgen en correct uit te voeren. Met name in de horecabranche nam het gebruik van payrolling in 2013 sterk toe. Ook ziet Please Payroll een groei in de ondersteuning van de administratieve taken voor gespecialiseerde werving- en selectiebureaus.  De behoefte bij deze bureaus is  groot om vooral te concentreren op datgene waar ze goed in zijn, namelijk de werving en selectie en het daadwerkelijk uitzenden van personeel. Please Payroll verzorgt in dat geval de backoffice en neemt de administratieve lasten van de bureaus over om ze te ontzorgen. Zo verzorgt Please bijvoorbeeld de volledige salarisadministratie.

De bouwsector laat een wisselend beeld zien. Over de hele linie ziet Please een teruggang in opdrachten in deze sector (-11%). Opdrachtgevers bezuinigen bij terugloop van de omzet als eerste op personeel. Echter de bouwbedrijven die bij Please payrollen, beleven inmiddels een voorzichtige opleving en groei. Ruim de helft van deze opdrachtgevers realiseerde in 2013 meer omzet dan in 2012.

Hoge tevredenheid bij klanten en medewerkers
Please Payroll groeide de afgelopen  veertien  jaar uit tot een van de grootste payrollorganisaties van Nederland. Het aantal opdrachtgevers nam in 2013 met 8% toe tot 759. Het aantal Please-medewerkers steeg met 21,5% ten opzichte van 2012 naar ruim 7.900. Gemiddeld gaven opdrachtgevers Please een 8,5 als rapportcijfer voor de dienstverlening in 2013. Ook de payrollmedewerkers van Please Payroll zijn ruimschoots tevreden en beoordelen Please gemiddeld met een 8.

In 2013 sloot Please een nieuwe CAO af waarin alle rechten en plichten van de werkgever en de werknemer zijn opgeschreven. Hoewel de werknemers van Please bij veel verschillende bedrijven werkzaam zijn, is de CAO voor alle medewerkers van toepassing. De CAO van Please bevat een goede pensioenvoorziening, die minimaal gelijkwaardig en op sommige punten zelfs beter is dan de bedrijfstakpensioenregeling in de uitzend- en payrollbranche. Ook bevat de CAO een uitgebreid pakket  van collectieve personeelsvoorzieningen voor de werknemers. Het gaat daarbij om voorzieningen als een jubileumuitkering en een collectieve ziektekostenverzekering.