Human Capital Management

Human Capital Management

Wat is het en wat levert het op voor uw bedrijf?

Het aantal vacatures blijft stijgen. Vier op de tien werknemers in Nederland is op zoek naar een nieuwe baan. Naast gebrek aan uitdaging en een te hoge werkdruk is gebrek aan waardering een van de belangrijkste redenen om zich weer op de banenmarkt te begeven. Steeds meer bedrijven investeren daarom naast HRM (Human Resources Management) ook in HCM (Human Capital Management). Maar wat is het verschil tussen Human Resources en Human Capital en waarom zijn beiden essentieel voor u en uw bedrijf?
HRM en HCM
De termen Human Resources en Human Capital worden vaak naast elkaar of in plaats van elkaar gebruikt, maar wat houden deze termen in? HR management richt zich in eerste instantie op arbeidsovereenkomsten, salarisadministratie, sociale voorzieningen, wet- en regelgeving en rapportages van werknemers. Traditioneel HR management streeft naar het optimaal inzetten van personeel volgens het bestuursbeleid. Binnen Human Capital Management wordt personeel echter niet als middel, maar als kapitaal gezien. Door investering in kapitaal, in dit geval personeel, kan dit kapitaal groeien in de toekomst.

Investeren in Human Capital kan op veel verschillende manieren, denk hierbij onder andere aan investeren in kennis, talent, ervaring en waardering om gemotiveerd en betrokken personeel te behouden. HR management ontwikkelt steeds verder op het gebied van Human Capital, mede door de huidige situatie op de arbeidsmarkt.

Wat levert het op?
Recentelijk publiceerde onderzoeker en bedrijfskundige Alex Klein zijn resultaten in het kader van het NOVOR-onderzoek. Hiermee toonde hij onder andere de positieve relatie aan tussen waardering van werknemers door hun leidinggevenden, en de personeelsbetrokkenheid (+65% ) en de inzetbereidheid (+43%). Verbeteringen op deze punten zetten zich ook om in de winstgevendheid van bedrijven volgens Klein.

Door een aanzienlijke toename van klanttevredenheid en afname van het aantal gemaakte fouten, als gevolg van een hogere personeelsbetrokkenheid en inzetbereidheid, namen de financiële resultaten toe met maar liefst 30%. Waardering van medewerkers in de breedste vorm zorgt voor continuïteit op de werkvloer, wat zich eveneens uitbetaalt onder aan de streep. Denk hierbij aan de kosten die de werving, selectie en training van nieuwe werknemers met zich meebrengen. Het duurt gemiddeld zes maanden om een nieuwe werknemer volledig in te werken. Zes maanden waarin de productiviteit beduidend lager ligt dan bij een ervaren en gemotiveerde kracht.

Please Payroll hecht grote waarde aan het investeren in Human Resources en Human Capital. Daarom bieden wij nu ook HR advies op maat. Wist u bijvoorbeeld dat u als klant van Please Payroll, dankzij de ABU CAO, gratis scholing en opleidingen kunt aanbieden aan uw medewerkers via het NTI en GoodHabitz? Houd voor meer informatie onze website in de gaten of neem contact op met uw relatiebeheerder binnen Please Payroll.