Nieuwe tegemoetkoming voor werkgevers: het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage inkomens voordeel Herzien op: 31 oktober 2017 Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Middels deze maatregel kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.
Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?
Aan het LIV is een aantal voorwaarden verbonden. Om in aanmerking te komen, is het van belang dat:
• een werknemer gemiddeld tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon per uur verdient voor een 22-jarige of ouder;
• de werknemer minimaal 1.248 verloonde uren heeft;
• de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft.

Werkt een werknemer slechts een deel van het kalenderjaar? Ook dan geldt de voorwaarde van ten minste 1.248 verloonde uren.

Hoogte LIV
Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn of haar gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).
Gemiddeld uurloon over 2017 LIV per werknemer
per verloond uur
Maximale LIV per werknemer
per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€ 9,66 tot maximaal € 10,63 € 1,01 € 2.000
€ 10,63 tot maximaal € 12,08 € 0,51 € 1.000
Bron: Belastingdienst

Belastingdienst betaalt het Lage-inkomensvoordeel automatisch uit
Uit de aangiften loonheffingen over een jaar blijkt of u recht heeft op LIV. Pas na afloop van het jaar zijn de verloonde uren en het gemiddelde uurloon van een werknemer bekend. De procedure is zodanig dat uiterlijk medio september van het daaropvolgende jaar het LIV wordt betaald aan de werkgever.

Opdrachtgevers van Please profiteren van LIV
Payrollt u bij Please, dan profiteert u zeker ook van dit voordeel. Op het moment dat Please het LIV heeft ontvangen, betalen wij dit vervolgens door aan onze opdrachtgevers.

Dit is een herziene versie. De eerste versie is gepubliceerd op 2 maart 2017