Groeispurt payrolling bij MKB legt Please geen windeieren

Nieuws Please Payroll

Vooral horeca, bouw en automatisering op zoek naar flexibiliteit

Please Payroll, payrollspecialist voor het MKB in Nederland, heeft in 2011 de omzet met 24% zien groeien. Vooral in de horeca en bouw nam de vraag fors (+37%) toe, maar ook in andere branches zoals automatisering (+28%). De totale omzetgroei was zes maal zo sterk als de payrollbranche (bron: VPO) in zijn geheel liet zien. Volgens de directie is de algemene groei van payroll toe te schrijven aan het midden- en vooral kleinbedrijf dat payrolling sneller omarmt dan algemeen werd aangenomen. Om die reden verwacht Please dat zowel de groei als de outperformance ten opzichte van de branche dit jaar zal doorzetten.

Volgens de Please directie laten zowel werkgevers als werknemers zich niet gek maken door de ongenuanceerde en gepolitiseerde discussie die over payrolling gevoerd wordt. Ondernemers gebruiken het instrument zo blijkt steeds meer als alternatief voor detachering en uitzendwerk. Zij selecteren zelf de medewerker die vervolgens volwaardig personeelslid wordt, waarbij het payrollbedrijf de juridische en administratieve kant van de arbeidsrelatie onderhoudt. Medewerkers blijken die professionele en zorgvuldige manier te waarderen.

“Payrolling heeft extra werkgelegenheid geschapen die er anders niet zou komen”, zegt directeur Jan Franken van Please. “In het huidige onzekere economische klimaat zijn bedrijven op zoek naar flexibele arbeidsverhoudingen die wij als payroller kunnen bieden. Vervolgens zie je ze enthousiast worden voor enerzijds het  feitelijk behoud van het werkgeverschap en anderzijds voor de professionalisering in het personeelsbeheer. Die combinatie heeft veel potentieel. Dat Please veel forser groeide dan collega’s uit de branche heeft te maken met de persoonlijke aanpak die zeer gewaardeerd wordt door onze opdrachtgevers.”

Werknemers tevreden

Uit onderzoek dat Please vorig jaar liet uitvoeren bleek dat medewerkers van de MKB-bedrijven die het bedrijf  bedient enthousiast zijn over hun payrollcontract. Van hen ziet negen van de tien het bedrijf waar zij werken als volwaardige werkgever, ook al zijn zij formeel in dienst van Please. Volgens Franken is er een nieuwe generatie werknemers in Nederland die geen probleem heeft met flexibele contractsvormen maar wel kritisch kijkt naar correcte HR dienstverlening. Payrolling voorziet ook voor hen steeds beter in die behoefte.

Ondanks de toegenomen populariteit van payrolling weigerden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie afgelopen jaar om de algemene payroll cao (VPO) te verlengen. Please heeft echter al vanaf 2002 een eigen collectieve arbeidsovereenkomst. Dat heeft geleid tot een betere dienstverlening. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe pensioenregeling in de Please CAO. Deze wordt uitgevoerd door Brand New Day. Terwijl de eigen bijdrage van payrollmedewerkers wiens pensioen via StiPP loopt met ruim 2% steeg, heeft Please kans gezien de lagere kosten van Brand New Day te vertalen in een verlaging van de eigen bijdrage met ruim 7%. Dit vertaalt zich direct in een hoger netto inkomen voor de Please medewerkers.

Ook de overheid ontdekt payrolling

De vraag naar payrolling groeide niet alleen in het MKB, maar ook bij grote bedrijven. Daarnaast ontdekt ook de overheid deze flexibele arbeidsverhouding  met als gevolg een sterke stijging van payrolling in de publieke en semi-publieke sector.

Opmerkelijk is ook dat de uitzendbranche, detacheerders en werving & selectie-bureaus de volledige payrolladministratie uitbesteden. Bij Please groeide de omzet in deze branche vorig jaar met maar liefst 68%, waarmee het de derde grootste klantengroep is met een omzetaandeel van bijna 11%. De uitzendbranche erkent hiermee de efficiency die Please hen als payrollspecialist kan bieden.

Volgens branchevereniging VPO hadden de payrollbedrijven in Nederland eind vorig jaar samen 145.000 contracten lopen en zal dat aantal dit jaar oplopen naar 180.000. Payrolling heeft op uitzendcontracten voor dat de werkgever zelf mensen selecteert en direct aanstuurt, waardoor de payroller minder marge vraagt dan het uitzendbureau.

“De economische onzekerheid versterkt de vraag”, zegt Jan Franken. “Maar de voordelen van payrolling die bedrijven nu in de recessie ontdekken zijn blijvend en die sluiten aan bij de groeiende behoefte aan transparante en flexibele arbeidsverhoudingen. De aanleiding om naar payrolling te kijken is ten dele cyclisch, maar de verschuiving naar deze contractvorm is structureel.”

Please Payroll groeide de afgelopen twaalf jaar uit tot een van de grootste payrollorganisaties van Nederland. Het aantal klanten nam in 2011 met 17% toe tot 619. Het aantal Please medewerkers (5300 in 2011) steeg met ruim 22% ten opzichte van het vorige jaar. Om de groei de komende jaren in goede banen te kunnen leiden zal Please in 2012 fors blijven investeren in nieuwe IT-toepassingen en HR-gerelateerde systemen.