Bedrijven betalen te laat door uitbetaling vakantiegeld

Nieuws Please Payroll

MKB kampt met liquiditeitsproblemen door hoge personeelskosten

3 op de 10 MKB bedrijven geeft aan dat de uitbetaling van personeelskosten zoals vakantiegeld wel eens liquiditeitsproblemen veroorzaken. Bedrijven geven aan in zo’n geval een beroep te hebben gedaan op de bank voor een extra lening of krediet om de personeelskosten te kunnen betalen.
Ook worden op zijn tijd de facturen van leveranciers of andere vaste lasten niet binnen de betalingstermijn voldaan. Aan de andere kant geeft 68% van het MKB in Nederland aan wel voldoende reserveringen te maken om de personeelskosten te kunnen betalen. Dat blijkt uit de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Please Payroll.

MKB bedrijven die minder dan 10 jaar bestaan geven vaker aan dat personeelskosten liquiditeitsproblemen veroorzaken (40%) dan MKB bedrijven die 20 jaar of langer bestaan (21%). MKB bedrijven met maximaal 5 medewerkers hebben minder vaak liquiditeitsproblemen dan bedrijven met 10 tot 50 medewerkers.

Verschillen per branche
68% van de MKB’ers in de bouw geeft aan wel eens een beroep te hebben gedaan op de bank voor een extra lening of krediet om de personeelskosten te kunnen betalen. Bij MKB bedrijven in andere branches is dit aanzienlijk lager: detailhandel (34%), gezondheidszorg (28%), groothandel (35%), horeca (32%) en zakelijke dienstverlening (30%).  Meer MKB bedrijven binnen de bouwnijverheid (55%) geven aan dat door uitbetaling van vakantiegeld de leveranciers of andere vaste lasten weleens niet tijdig konden worden betaald dan MKB bedrijven binnen de gezondheidszorg (24%) en zakelijke dienstverlening (23%). 

Hans van de Ven, directeur van Please: “Bij payrolling zijn de reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld direct in het tarief opgenomen waardoor onze opdrachtgevers in het MKB niet te maken krijgen met een piek in personeelskosten. Personeelskosten worden alleen gemaakt op het moment dat de medewerker werkzaamheden uitvoert en daarvoor ook inkomsten genereert voor de opdrachtgever.”

Over de MKB Barometer personeelszaken
De MKB Barometer personeelszaken wordt jaarlijks uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollorganisatie Please onder 400 MKB bedrijven in de branches bouw, detailhandel, zorg, groothandel, Horeca, ICT, overige zakelijke dienstverlening en logistiek. De bedrijven worden bevraagd over hun kennis en ervaring met personeelszaken. Het merendeel van de respondenten in het onderzoek heeft tussen de 1 en 10 medewerkers. Bedrijven uit alle provincies zijn vertegenwoordigd. 

Please is een landelijk opererende payrollorganisatie. Bij deze vorm van dienstverlening wordt feitelijk het complete pakket aan HR-activiteiten (loonadministratie, salarisbetaling, verzuim en re-integratie, pensioen enz.) van de werkgever  overgenomen tegen een vaste fee. De werknemer komt op de loonlijst van het payrollbedrijf, maar verricht werk in het bedrijf van de opdrachtgever.