Aandachtspunten en wijzigingen nieuwe CAO

Nieuws Please Payroll Please Payroll en vakbond ABW hebben wederom een nieuwe CAO afgesloten. De CAO heeft een looptijd van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017. Deze CAO is niet van toepassing op medewerkers in dienst van Please Taxi BV. De nieuwe CAO bevat enkele wijzigingen die met name noodzakelijk zijn in verband met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid.

Belangrijke aandachtspunten en wijzigingen vanaf 1 oktober 2015


  • Please Payroll kan in de periodieke fase geen 8 tijdelijke contracten in 4 jaar meer bieden. Dit is met ingang van de nieuwe CAO aangepast naar 6 tijdelijke contracten binnen een tijdsbestek van 4 jaar.

  • Als gevolg van de aanpassing naar 6 tijdelijke contracten binnen een tijdsbestek van vier jaar, kent dit gevolgen voor AOW-gerechtigden. Het is niet langer mogelijk een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te bieden.

  • Please Payroll kan nog altijd 5,5 jaar flexibiliteit in arbeidscontracten bieden. Dit is inclusief de flexibele fase.

  • Wanneer het arbeidsverleden 6 maanden onderbroken is geweest, kan er opnieuw een flexibiliteit van 5,5 jaar geboden worden.

  • De telling van de periodieke fase is niet van toepassing op medewerkers tot 18 jaar indien zij gemiddeld minder dan 12 uur per week hebben gewerkt.