Rob Vousten - Velocity

velocity

In goed vertrouwen

Velocity is een fietskoeriersbedrijf in Nijmegen. Oprichter Rob Vousten en zijn twee vennoten besloten enkele jaren geleden de salarisbetaling en hr-activiteiten uit te besteden aan een lokaal payrollbedrijfje, maar dat werd geen succes. Zelf doen bleek echter evenmin een realistische optie. Inmiddels staat Please bij Velocity vol in de pedalen.

De aard van het werk van fietskoerier brengt met zich mee dat veel mensen werken op een oproepcontract met wisselende uren. “In de tijd dat we zelf de administratie op ons namen, was er een groot verloop onder onze werknemers”, vertelt Rob. “Dat betekent dat je zelf steeds weer moet zorgen voor nieuwe contracten en het aanmelden bij pensioenfondsen en verzekeringen. De loonbelasting moest iedere maand afgedragen worden. En omdat het personeel vaak wisselde, was de inspanning in tijd gemeten nogal fors. Toen zijn we opnieuw gaan kijken naar payrolling en hebben met een aantal bedrijven op dat gebied gesproken. Wat ons bij Please vooral aansprak, was dat zij de zaken verregaand geautomatiseerd hebben. Bovendien was hun tarief voor ons aantrekkelijk.”

Fatsoenlijke omgang met personeel
De mensen die bij Velocity werken geven zelf hun uren op in het systeem van Please. Het enige dat Rob dan nog te doen heeft, is die uren een keer per maand te accorderen. “We werken al jaren naar volle tevredenheid met Please samen. Ook de kosten zijn overzichtelijk: wij betalen Please om en nabij de 6% bovenop de verloningssom. Als je dat omrekent naar de uren die het ons kost om een deugdelijke administratie op te zetten en in stand te houden, dan is er maar één conclusie mogelijk.

Voor dat geld kun je het zelf niet doen en zeker niet zo goed. Maar dat kostenaspect is niet doorslaggevend geweest. De vertrouwensrelatie die we met Please hebben opgebouwd, is minstens even belangrijk. Net als wij hechten zij aan een fatsoenlijke omgang met personeel. Zo zijn onze mensen bijvoorbeeld zeer te spreken over de begeleiding van Please bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Please reageert altijd snel en correct en het is dus niet verwonderlijk dat ons verzuim extreem laag is.”

Oudste fietskoerier van Nederland
Met 61 jaar heeft Velocity volgens Rob de oudste fietskoerier van Nederland in dienst. Het is een prima werknemer die Rob graag voor het bedrijf wil behouden. “Natuurlijk kun je een koerier van die leeftijd niet meer belasten alsof hij een jonge hond is. Daarnaast wordt hij ook wat gevoeliger voor blessures. Die twee aspecten brachten ons op het idee om voor deze werknemer een fiets met elektrische trapondersteuning aan te schaffen. We hebben dat plan vervolgens aan Please voorgelegd met als resultaat dat zij een deel van de kosten op zich hebben genomen. Die betrokkenheid wordt door ons zeer gewaardeerd.”

Ontwikkeling
Velocity heeft tegenwoordig veel minder te maken met wisseling van personeel dan voorheen. Er is zelfs een koerier in vaste dienst die vaker dan hem lief is moet aanhoren dat hij bij Velocity zijn pensioen gaat halen. Twaalf werknemers staan bij Please op de payroll, vaak studenten. Door het lagere verloop is er een hecht team ontstaan. “We zijn ooit met z’n allen naar het hoofdkantoor van Please in Aarle-Rixtel gefietst. Jan Franken, de oprichter van Please, had ons uitgenodigd om in het restaurant te komen eten. ’s Nachts zijn we weer teruggefietst naar Nijmegen, ruim zestig kilometer. Dus echt een personeelsuitje dat helemaal bij ons paste. Het zegt ook iets over de manier waarop Please met klanten omgaat. Als de situatie daar om vraagt, is het contact zuiver zakelijk. Maar daarnaast is er altijd ruimte voor informele omgang met elkaar. Dat schept een band die de vertrouwensrelatie alleen maar versterkt.

Bekijk hier het artikel in het Please Magazine