Joan Snellen van Vollenhoven - Corts Foundation

Corts Foundation

Een kleine stichting met bijzondere doelen

De Corts Foundation (in Nederland ‘Philippus Corts Stichting’) richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië in het bijzonder. Daarnaast zet zij zich in voor het duurzaam digitaal behoud van de VOC-archieven. De daarvoor benodigde fondsen komen voort uit een nalatenschap. Juist met een dergelijke smalle financiële basis is payrolling een uitkomst, zegt algemeen secretaris van de stichting Joan Snellen van Vollenhoven.

Op de vlucht voor de bezetter duikt Flip Corts – wegens verzetswerk – in 1944 onder in het zuiden van Nederland. Met de geallieerden in aantocht, zoekt zijn broer Kees hem op en weet hem over te halen om mee terug te gaan naar het ouderlijk huis in Hilversum. Op de Veluwe worden ze opgepakt door de SS. Flip wordt geëxecuteerd en zijn lichaam wordt op een onbekende plaats begraven. Kees ontspringt de dans. Het lichaam van Flip wordt later teruggevonden en herbegraven op de begraafplaats van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog op het Ereveld in Loenen. Het levenslange schuldgevoel dat Kees hieraan overhoudt leidt uiteindelijk in 2003 tot de oprichting van de Philippus Corts Stichting.

Het doel dat Kees Corts aanvankelijk met de stichting voor ogen stond, was de naam van zijn broer aan de vergetelheid te onttrekken. In het verlengde daarvan wilde hij hetzelfde bewerkstelligen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die omgekomen waren in de strijd om Nederlands-Indië. Aangezien hij zijn jeugd in Indonesië had doorgebracht en merkte dat die strijd in Nederland steeds meer naar de achtergrond verdween, besloot hij dat de stichting zich in eerste instantie moest richten op wetenschappelijk onderzoek naar de strijd in Nederlands-Indië.

Risicomanagement
Bronnen van Nederlandse origine over die periode bleken echter onvolledig, of waren vernietigd door militairen van het KNIL. Wel was er de zogenaamde Senshi Sosho-reeks, bestaande uit meer dan 110 dikke boekwerken waarin Japanse militairen tijdens de jaren 50 en 60 de oorlogstijd in de Pacific minutieus beschreven hadden. Zes delen daarvan waren relevant voor Indonesië. Om de inhoud toegankelijk te maken voor wetenschappers, vatte Corts het idee op om deze boeken naar het Engels te laten vertalen.

“Daarvoor zijn vertalers aan het werk die door de stichting betaald worden”, legt Snellen uit. Zo kwam hij ook bij Please terecht. “Wij hebben weliswaar veel specialisten in ons bestuur, zoals militair historici, maar kennis over salarisadministratie ontbrak. We zijn gaan informeren bij andere stichtingen en werden toen op Please Payroll geattendeerd. Een stichting als de onze moet voortdurend aan risicomanagement doen: onze enige middelen bestaan uit de nalatenschap van Kees Corts, we hebben geen verdere inkomsten, al streven we wel naar cofinanciering.

Daarnaast ontberen we voor het uitvoeren van onze complexe projecten in Japan en Indonesië een navenant team met projectmedewerkers. Personeel in vaste dienst nemen is voor ons een te groot risico. Payrolling is dan een ideale oplossing, en bij Please zijn al onze medewerkers in goede handen.”

Behouden van geschiedenis
Een tweede doelstelling van de stichting is het duurzaam digitaal behouden en het via een website ontsluiten van de VOC-archieven behorende bij het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) in Jakarta. Snellen: “Daar staat tweeënhalve kilometer aan historisch materiaal waarvan wij om te beginnen de Daghregisters van het Kasteel van Batavia en de Resolutieboeken van de Hoge Regering toegankelijk willen maken. In nauwe samenwerking met het ANRI werken wij aan het transcriberen van moeilijk leesbare journalen en zijn we onlangs gestart met het scannen van documenten.

Daarvoor is een Nederlandse projectleider aangesteld die eveneens via Please zijn salaris ontvangt. We hebben gemerkt dat je ook voor complexere vraagstukken, zoals betaling van een werknemer in het buitenland met inbegrip van pensioenrechten, bij Please terecht kunt.”

Website in de lucht
In het voorjaar van 2013 wordt de website – die in Nederland ontwikkeld is – met een deel van de scans operationeel en overgedragen aan het Arsip Nasional. Snellen: “In het begin stond men enigszins terughoudend tegenover ons initiatief. Maar men zag al snel in dat een groot deel van de geschiedenis van de Indonesische archipel en het handelsverkeer met de andere landen in Azië is terug te vinden in deze oude Nederlandse archieven. Het VOC-tijdperk en de periode daarna was niet altijd even gemakkelijk voor beide volkeren, maar het vormt wel ons gezamenlijk erfgoed. Die geschiedenis geven wij straks digitaal terug aan wetenschappers wereldwijd. Flip Corts zou er trots op geweest zijn, dat zijn naam daaraan is verbonden.”