Het is vaak een spannende tijd voor ondernemers. Je onderneming is inmiddels zo gegroeid dat je het eigenlijk niet meer alleen kunt en je personeel nodig hebt. Het moment waarop jij als ondernemer zowel moet gaan managen als werkgeven. Wil je dat wel? En bezit je wel de juiste kennis? Wat houdt het in als je dit allemaal in eigen hand houdt? En wat levert het op als je het uitbesteedt? Onze adviseur Arno van Helvoirt krijgt dagelijks te maken met ondernemers die voor deze keuze staan en zet dan ook graag wat dingen op een rijtje want hij begrijpt het maar al te goed.

Personeel in eigen dienst? Of uitbesteden?

Natuurlijk kun je er als ondernemer voor kiezen om personeel in eigen dienst te nemen. Het lijkt een logische stap als jouw onderneming groeit. Dat is misschien ook zo, maar ben je op de hoogte van alle administratieve en juridische zaken die daar bij komen kijken? Doe je het zelf of heb jij een accountant of een boekhouder die dit voor jou gaat doen? Maar heb je ook al eens gekeken naar de optie om jouw personeelszaken uit te besteden? Want hoe ga jij om met één van de grootste risico’s van werkgeven; ziekte en arbeidsongeschiktheid? Eén ding is zeker: de kans dat het jou als ondernemer geld, tijd en energie kost is 100%.

Wat betekent een zieke medewerker voor jouw onderneming?

Een zieke medewerker is vervelend voor jouw medewerker zelf, maar ook voor jou als werkgever. De kosten voor een zieke medewerker blijven niet alleen beperkt tot de directe kosten zoals loondoorbetaling en arbodienstverlening. Denk ook eens aan de kosten voor vervanging. Jouw zieke medewerker niet vervangen is waarschijnlijk geen optie in verband met het verliezen van omzet. Want een verminderd product of dienstverlening als gevolg van een zieke medewerker brengt ook extra kosten met zich mee.

Wet verbetering poortwachter

Naast bovenstaande zaken waar je rekening mee dient te houden als werkgever, is er ook nog de wet verbetering poortwachter. Dit is voor werkgevers, die niet uitzenden of payrollen, het meest tijdrovend. De wet verplicht jou belangrijke stappen te nemen zodra de medewerker zich ziekmeldt. Hieronder lichten we kort het traject van een zieke medewerker toe.

Is jouw medewerker zes weken ziek, dan dient er een probleemanalyse gemaakt te worden door de arbodienst of de bedrijfsarts. Op basis hiervan stel jij, samen met je medewerker, een plan van aanpak op om de herstelplannen vast te leggen. Het is belangrijk om iedere zes weken de voortgang met de medewerker te bespreken en deze te noteren in een dossier. Een belangrijke melding in het traject is de 42e – weekmelding. In deze week moet je bij het UWV melden dat je medewerker al 42 weken ziek is. Zorg ervoor dat je dit op tijd doet, anders riskeer je een boete. Tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie. Dit neem je op in het dossier van je zieke medewerker. Blijkt dat de medewerker na 20 maanden nog steeds niet volledig aan de slag kan, dan stel je samen met de werknemer een re-integratieverslag op. Als blijkt dat je er niet voldoende aan hebt gedaan om het herstel van jouw zieke medewerker te bespoedigen dan kan het UWV een boete opleggen van 1 jaar langere doorbetaling van het loon. En dat terwijl je al 2 jaar loon door hebt moeten betalen.

We hebben het traject van een zieke medewerker uitgewerkt in een overzichtelijke flowchart. Bekijk deze hier.

Wat kan een partner zoals Please in dit traject betekenen?

Het traject van een zieke medewerker vergt veel tijd én daarnaast ook nog erg veel kennis van jou als werkgever. Wij nemen alle zorgen vanaf het moment van een ziektemelding uit handen. Daarnaast nemen we proactief contact op om samen met jou en de medewerker te kijken naar re-integratiemogelijkheden. Bij Please hebben wij een afdeling verzuim die het hele traject van zieke payrollmedewerkers begeleiden. Van ziekmelding tot re-integratie of eventuele uitdiensttreding. Om dit te realiseren werken zij nauw samen met de bedrijfsarts en onderhouden zij alle contacten met het UWV. Op deze manier nemen wij alles uit handen.

Wat levert de dienstverlening van Please jou op?

Gebruik maken van deze dienstverlening levert in de meeste gevallen niet alleen gemak, ontzorging en risicobeperking op maar ook een kostenbesparing. In het kader van een zieke medewerker verleg je het risico voor langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid volledig naar de payrollorganisatie, tegen een vast, vooraf overeengekomen payrolltarief. Met dit tarief ben je voorzien van een verzuimregeling en een arbodienstregeling op basis van de wet poortwachter.

Het tarief heeft nog meer voordelen. Zo biedt het de mogelijkheid voor jou als ondernemer om vast en gemakkelijker te budgetteren. Doordat je standaard een bepaald tarief betaald zijn er geen onverwachte kosten, van bijvoorbeeld een zieke medewerker, die jou verrassen. Een ander voordeel is de tijd die jij krijgt door het samenwerken met een payrollpartner. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een herstelplan. Kostbare tijd die je ook kunt gebruiken om te investeren in je onderneming en te doen waar jij écht goed in bent: ondernemen!

Arno ziet dat veel ondernemers vooral goed zijn in de werkzaamheden die gerelateerd zijn aan hun eigen branche en vak. De lastige bijkomstigheden zoals het goed regelen van je personeelszaken krijgen weinig tot geen aandacht. Deels is dat een kwestie van tijd, deels ene kwestie van interesse en motivatie. De wet- en regelgeving op dit terrein verandert zo snel waardoor een ondernemer vaak niet in staat is om dit op de voet te volgen. Door samen te werken met een partner als Please heb jij hier geen omkijken meer naar.

Please biedt jou volledige ontzorging!

Een laatste tip van Arno
“Maak van de ziekte van jouw werknemer geen onzekerheid, maar juist één van jouw zekerheden!”

Wil je meer informatie over het gemak van payrollen met Please en wat wij voor jou kunnen betekenen bij een zieke werknemer? Neem dan contact op met onze adviseurs.

neem contact op

Meer gerelateerde artikelen

All aboard! Alles over succesvol onboarden

19 mei 2020

In deze blog van HR expert Malaika vertelt zij alles over een succesvol onboarding programma. Het is als een ...

Lees verder

Ondernemersverhaal van Fratelli Shoes en Topshoe.nl

07 mei 2020

Sjef van Stratum, eigenaar van schoenenzaak Fratelli-Shoes en directeur van online webshop Topshoe.nl, zag ...

Lees verder

Veilig en verantwoord werken tijdens coronadrukte

06 mei 2020

Door de coronacrisis zijn er ook bedrijven die het nu extra druk hebben, denk hierbij aan de zorghelden, de ...

Lees verder

Strategische personeelsplanning: voorbereid na de crisis

22 april 2020

Er komt, gelukkig, ook weer een periode na deze corona-crisis en dan kun je maar beter goed voorbereid zijn. ...

Lees verder

HR expert: 4 tips om van thuiswerken een feestje te maken

07 april 2020

Thuiswerken... Inmiddels bekend bij bijna iedereen. In deze blog van HR expert Malaika van den Eijnde geeft ...

Lees verder

Please HR expert: goed werkgeverschap tijdens én na corona

07 april 2020

In deze blog bespreekt HR expert Anke van Alst hoe jij als werkgever het goed werkgeverschap behoud in de ...

Lees verder