Een zieke werknemer, wat nu?

Een zieke werknemer, wat nu?

Onze casemanager verzuim vertelt…

Een zieke werknemer kost u als werkgever tussen de €200,- en €400,- per dag. Zo blijkt uit cijfers van MKB Servicedesk. Wist u dat? Denk hierbij niet alleen aan directe kosten zoals loondoorbetaling en arbodienstverlening. Maar wat dacht u van de kosten voor vervanging? En ook een verminderd product of dienstverlening als gevolg van een zieke werknemer brengt extra kosten met zich mee. Allemaal zaken waar u als werkgever bij stil moet staan. Daarnaast volgt vooral bij langdurig ziekteverzuim een langslepend en ingewikkeld traject voor zowel werkgever als werknemer. Onze casemanager verzuim legt uit wat er allemaal bij komt kijken.
Ingewikkeld, duur en tijdrovend
De wet verbetering poortwachter (wvp) is voor een werkgever die niet payrollt ongetwijfeld het meeste werk. “En daar staat een werkgever vaak niet bij stil”, zegt Dian van Wel. “Als een medewerker met een contract voor bepaalde tijd ziek is, wordt deze na afloop van het contract vaak overgedragen aan het UWV. U heeft dan mogelijk last van verhoogde premies. Maar als u een medewerker voor onbepaalde tijd in dienst heeft, ziet het traject er heel anders uit.”


“Er is een aantal belangrijke stappen die u als werkgever moet nemen.”

Van probleemanalyse tot re-integratieverslag
“Ieder traject is maatwerk”, weet Dian uit ervaring. “Maar volgens de wvp is er een aantal belangrijke stappen die u als werkgever moet nemen zodra uw werknemer zich ziekmeldt. Als de medewerker na 6 weken nog niet hersteld is, zal de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Op basis daarvan maakt u samen met de zieke medewerker een plan van aanpak. Het is belangrijk dat u samen regelmatig evalueert en alle contactmomenten vastlegt in een dossier. Ook belangrijk voor u als werkgever is de 42e -weekmelding. U geeft dan aan het UWV door dat uw medewerker ziek is. Doe dit wel op tijd, anders riskeert u een boete. Na 52 weken volgt de eerstejaarsevaluatie en ook dit gesprek neemt u op in het dossier. Het traject vergt dus erg veel tijd en kennis. Blijkt in week 93, wanneer u het re-integratieverslag aanlevert bij het UWV, dat u niet alles heeft gedaan om de re-integratie van uw zieke medewerker te bespoedigen, dan kan het UWV u een sanctie opleggen van 1 jaar langer loondoorbetaling. Daarnaast moet u natuurlijk ook tot 2 jaar na de ziekmelding minstens 70% van het loon doorbetalen. Gaat de medewerker na 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt uit dienst , dan kan het zijn dat u te maken krijgt met langdurige uitkeringslasten (tot wel 10 jaar) en/of verhoogde premies.”


“Wij nemen na het moment van ziekmelding alle zorgen uit handen.”

Ontzorging
Dian van Wel specialiseert zich al 5 jaar in het reilen en zeilen van ziekte bij werknemers. Sinds 2012 is ze werkzaam bij Please en fungeert als eerste aanspreekpunt bij verzuim, zo vertelt ze. “Ik begeleid het volledige traject van al onze zieke payrollmedewerkers, van ziekmelding tot re-integratie of eventuele uitdiensttreding. Hiervoor werk ik nauw samen met de bedrijfsarts van Please en ik onderhoud alle contacten met het UWV.” Dian behartigt de belangen van medewerker en opdrachtgever op weg naar een spoedig herstel en re-integratie. “Dit maakt het traject voor onze opdrachtgevers véél gemakkelijker. Wij nemen na het moment van ziekmelding alle zorgen uit handen. Ook nemen we proactief contact op en kijken samen met onze opdrachtgever en de medewerker naar de mogelijke re-integratiemogelijkheden.” En dat is uniek. Veel uitzend- en payrollbedrijven besteden de verzuimbegeleiding uit aan een extern bureau. Dian vindt juist de persoonlijke benadering erg belangrijk.

Flowchart: Een zieke werknemer, wat nu?
Een re-integratie traject is dus niet alleen duur maar ook erg ingewikkeld én tijdrovend. Waar moet u als werkgever bijvoorbeeld aan voldoen? Om dit inzichtelijk te maken stelden we een stroomschema, oftewel een flowchart opopgesteld. Zo ziet u precies hoe de verschillende trajecten bij een zieke werknemer kunnen verlopen en wat er van u wordt verwacht.Flowchart - Een zieke werknemer, wat nu?Wanneer u payrollt nemen wij u dit alles uit handen. Wilt u meer informatie over het gemak van payrollen met Please en wat wij voor u kunnen betekenen bij een zieke werknemer? Neem dan contact op met onze adviseurs via 0492 388 888 of maak meteen een afspraak.

Ook interessant: lees meer over Dian van Wel en haar werkzaamheden als casemanager verzuim bij Please in het artikel “Een puzzel van duizend stukjes".