Zo sluit u het (boek)jaar goed af!

blog Zo sluit u het (boek)jaar goed af!

Teun Heinsbergen - Coördinator loonadministratie

De maand december staat voor de deur, hét moment voor ondernemers om de balans op te maken en het boekjaar af te sluiten. Maar voordat u de champagne ontkurkt tijdens oud en nieuw, zijn er ook nog enkele praktische zaken en wijzigingen die 2018 met zich meebrengt. Graag breng ik u hiervan op de hoogte en geef ik enkele adviezen zodat u ook dit (boek)jaar goed afsluit.


Premiekorting wordt loonkostenvoordelen (LKV)
Een van de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers in het nieuwe jaar is het vervallen van de premiekorting. Na 10 jaar maakt deze regeling per 1 januari 2018 plaats voor een nieuwe regeling: de loonkostenvoordelen (LKV). De loonkostenvoordelen zijn in wezen precies hetzelfde als de premiekorting. U ontvangt als werkgever namelijk nog steeds ‘korting’ op de werkgeverslasten als u iemand uit een specifieke werknemersgroep aanneemt.

Wat verandert er voor u?
Wel zijn er enkele verschillen. Zo ontvangt u geen loonkostenvoordeel meer voor jongeren uit de WW of bijstand en daalt het maximale voordeel. Het belangrijkste verschil met de premiekorting is misschien wel het moment waarop de LKV worden uitbetaald. Waar u de premiekorting iedere maand bij de aangifte ontving, krijgt u de LKV slechts één keer per jaar, na afloop van het vorige boekjaar. Net als het LIV (Lage Inkomensvoordeel) en het jeugd-LIV. Dat maakt de toepassing en administratie wel zo eenduidig. Máár houd er dus rekening mee dat u het voordeel pas veel later ontvangt.

Doelgroep Premiekorting t/m 31-12-2017 Loonkostenvoordeel vanaf 01-01-2018
Ouderen (56+) Maximaal €7000,- Maximaal €6000,-
Arbeidsgehandicapten Maximaal €7000,- Maximaal €6000,-
Herplaatsten Maximaal €7000,- Maximaal €6000,-
Werknemers met een banenafspraak Maximaal €2000,- Maximaal €2000,-
Bron: Rijksoverheid

Belangrijk om te weten
Ook de aanvraagprocedure is enigszins veranderd. U heeft nog altijd een (kopie van de) doelgroepverklaring LKV nodig. Echter dient de doelgroepverklaring binnen 3 maanden, na indiensttreding, te worden aangevraagd bij het UWV. Na deze 3 maanden kunt u geen LKV meer aanvragen voor de werknemer. Voorheen kon u de premiekorting tot 5 jaar na dato met terugwerkende kracht aanvragen, maar dat kan vanaf 1 januari niet meer!

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd gaan verder omhoog
In Nederland krijgt iedereen AOW vanaf een bepaalde leeftijd, ongeacht of je wel of niet hebt gewerkt. Pensioen ontvang je alleen als je hebt gewerkt en deelnemer bent in een pensioenregeling. Om de kosten van de toenemende vergrijzing te drukken gaan beide leeftijden geleidelijk verder omhoog. Dit gebeurt jaarlijks met de start van het nieuwe kalenderjaar. In 2018 stijgt de AOW-leeftijd van 65 jaar en 9 maanden naar 66 jaar. De pensioenleeftijd stijgt van 67 naar 68 jaar.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor uw oudere werknemers, maar ook voor u als werkgever. Voor AOW’ers betaalt u namelijk over het algemeen minder werkgeverslasten. Dus, hoe langer het duurt voor iemand AOW ontvangt, hoe meer kosten u kunt hebben.

Hetzelfde geldt voor de pensioenleeftijd. U betaalt als werkgever namelijk pensioenpremie tot de werknemer met pensioen gaat. Als de werknemer de pensioenleeftijd bereikt bouwt hij geen pensioen meer op, maar ontvangt hij pensioen, indien hij dit heeft opgebouwd. In sommige gevallen moet u even goed opletten. Heeft u namelijk op dit moment een 67-jarige in dienst dan betaalt u daar nu géén pensioenpremie voor. Het kán zijn dat u per 1 januari wél weer premie moet betalen voor deze werknemer tot hij 68 jaar is!

Nieuwe minimumlonen per 1-1-2018
Naast stijging van de AOW- en pensioenleeftijd stijgt per 1 januari 2018 ook, zoals altijd, het minimumloon. Heeft u personeel in dienst dat het minimumloon verdient? Dan is het verstandig de loonschalen er nog eens bij te pakken, zodat u ook volgend jaar niet minder dan het minimumloon betaalt. En let daarbij goed op dat per 1 januari ook overwerk uitbetaald dient te worden tegen het minimumloon inclusief 8% vakantiebijslag! Het uurloon voor overwerk bedraagt dan 108% van het wettelijk minimumloon.

Tips!
Als uw bedrijf een gewoon boekjaar hanteert, is het eind van het jaar altijd een drukke periode voor u. Dit geldt voor ondernemers, maar voor werkgevers des te meer. Naast uw bedrijf, moet ook voor uw personeel alles goed geregeld zijn. Mijn advies is dan ook om de maand december te gebruiken om de balans op te maken en uw (salaris-)administratie bij te werken. Zo kunt u 2018 met een schone lei beginnen. Enkele aandachtspunten zijn:
  1. check de minimumlonen en de AOW- en pensioenleeftijd;
  2. verwerk alle inkomsten en uitgaven op tijd. Daarbij hoort uiteraard ook het uren boeken.
    Zorg dat alle gewerkte uren van 2017 ook in dit boekjaar worden opgenomen;
  3. kijk naar de verlofsaldi. Zijn er werknemers met buitensporig veel verlofuren?
    Spreek dan in goed overleg af hoe en wanneer deze uren worden opgemaakt.
Wettelijke verlofuren vervallen na 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, maar dan dient u uw werknemers wel de mogelijkheid te geven om deze op te nemen. Om te voorkomen dat een werknemer ineens lange tijd verlof opneemt in een drukke periode, is het goed om te weten hoe het staat met de verlofsaldi.

Ik hoop dat deze tips u helpen bij de afsluiting van uw boekjaar. Mij rest dan alleen nog u alvast een prettige feestmaand te wensen! En mocht u op zoek zijn naar een specialist die u kan helpen op het gebied van cao’s en loonschalen of op zoek zijn naar advies over veranderende wet- en regelgeving? Wij hebben diverse experts in huis die u hierbij graag helpen!

Teun Heinsbergen
Coördinator Loonadministratie Please Payroll