Een puzzel van duizend stukjes

dian van wel

Dian van Wel - Verzuimconsulente

Dian van Wel is Verzuimconsulente. Met haar persoonlijke aanpak probeert ze langdurig ziekteverzuim in een vroeg stadium te voorkomen. Ook coördineert ze re-integratietrajecten. Dian treedt vaak op als mediator tussen de opdrachtgever en de medewerker, waarbij ze nauw samenwerkt met de bedrijfsarts. Binnen het speelveld van de Wet poortwachter en het belang van de opdrachtgever zoekt ze altijd naar de menselijke maat.
“Een laag ziekteverzuim is altijd al een belangrijk aandachtspunt binnen Please geweest. En inmiddels is de wetgeving daar ook meer op gericht. Met name de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA) vormt een extra prikkel. Als een medewerker in korte tijd enkele malen uitvalt, is dat een signaal. Ik ga dan in samenspraak met de opdrachtgever op zoek naar een eventuele achterliggende oorzaak om zo de aanleiding van het verzuim weg te nemen. Het is inmiddels geen uitzondering meer dat ik medewerkers thuis bezoek of dat ik ze bij Please uitnodig. Alleen al een goed gesprek haalt vaak de scherpe kantjes van hun zorgen af.”

“Het aantal mensen dat met stressgerelateerde klachten kampt is de afgelopen jaren toegenomen. De crisis speelt daarin een grote rol: de druk is echt omhooggegaan. Mensen werken langer door met klachten, wat soms resulteert in de spreekwoordelijke druppel. Ons belang ligt bij een goede samenwerking tussen werknemer én opdrachtgever, waarbij we nooit de situatie van onze medewerkers uit het oog verliezen. Als er sprake blijkt van een onoplosbaar conflict tussen opdrachtgever en medewerker, proberen we een voor beide partijen geschikte oplossing te vinden.”

“Lang verzuim is niet altijd te voorkomen. In samenspraak met de opdrachtgever en de medewerker bepalen we dan wanneer en hoe iemand eventueel gere-integreerd kan worden. Vaak slagen we erin om een medewerker via (tijdelijk) aangepast werk - waarbij we rekening houden met beperkingen - terug te laten keren naar de werkvloer. We voeren overigens niet alleen de wettelijk verplichte stappen uit, maar denken ook proactief mee, bijvoorbeeld over de behandeling. Je zou kunnen zeggen dat we maatwerk leveren binnen de wettelijke kaders.”

“Ondernemers willen zaken als verzuim en re-integratie goed regelen. Natuurlijk spelen de financiën altijd een rol, maar ze kijken ook naar de mens. Zeker bij kleinere bedrijven hebben directeuren vaak een sterke band met het personeel. Dan geeft een zieke medewerker naast zorgen ook administratieve en financiële rompslomp. Een partij als Please bespaart ondernemers veel tijd en geregel, voortvloeiend uit tal van kleine regeltjes in de wet. Afhankelijk van de contractvorm zijn er bijvoorbeeld verschillende paden te bewandelen. Het is een ingewikkelde puzzel die voor iedere medewerker bestaat uit duizend andere stukjes. De wet- en regelgeving rondom ziekte en re-integratie is complex. Please ontzorgt ondernemers, zodat zij zich volledig kunnen richten op het eigen bedrijf.“

Bekijk hier de pdf van het artikel.