Welke contractsoorten biedt Please?

Per 1 januari 2018 hanteert Please de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten. Omdat de regering alle payroll, uitzend- en detacheringsbedrijven verplicht stelt om de ABU cao te volgen, is deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op alle medewerkers van Please, met uitzondering van medewerkers die vallen onder de Please Taxi B.V.

Please hanteert de ABU cao. Hierin is het fasensysteem vastgelegd en zijn Fase A, Fase B en Fase C beschreven. In welke fase een medewerker valt, is (vaak) afhankelijk van de lengte van het dienstverband van de medewerker. Naarmate deze langer werkzaam is, schuift hij/zij door naar de volgende fase. Je mag hier positief van afwijken en besluiten de medewerker eerder te laten doorschuiven naar een volgende fase.

We kennen drie fasen met bijbehorende contractsoorten:

Fase A:

  • Contract met uitzendbeding
  • Contract zonder uitzendbeding
  • Weekcontract

Fase B:

  • Contract voor bepaalde tijd (maximaal 4 jaar en 6 contracten)

Fase C:

  • Contract voor onbepaalde tijd

De contractsoort bepaalt de kenmerken die op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn en de hoogte van je factor.

Als je payrollt weet je zeker dat alles goed geregeld is. Dat geeft rust én biedt kansen voor je onderneming. Jij kunt je immers weer volledig richten op het ondernemerschap. Wij regelen de rest. Ben je benieuwd naar alle voordelen van payrolling? Lees dan snel verder en ontdek ook wat Please je allemaal uit handen neemt.

Ontdek hier alle voordelen van payroll.

Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen