Welke contractsoorten biedt Please?

Per 1 januari 2018 hanteert Please de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten. Omdat de regering alle payroll, uitzend- en detacheringsbedrijven verplicht stelt om de ABU cao te volgen, is deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op alle medewerkers van Please, met uitzondering van medewerkers die vallen onder de Please Taxi B.V.

Please hanteert de ABU cao. Hierin is het fasensysteem vastgelegd en zijn Fase A, Fase B en Fase C beschreven. In welke fase een medewerker valt, is (vaak) afhankelijk van de lengte van het dienstverband van de medewerker. Naarmate deze langer werkzaam is, schuift hij/zij door naar de volgende fase. Je mag hier positief van afwijken en besluiten de medewerker eerder te laten doorschuiven naar een volgende fase.

We kennen drie fasen met bijbehorende contractsoorten:

Fase A:

  • Contract met uitzendbeding
  • Contract zonder uitzendbeding
  • Weekcontract

Fase B:

  • Contract voor bepaalde tijd (maximaal 4 jaar en 6 contracten)

Fase C:

  • Contract voor onbepaalde tijd

De contractsoort bepaalt de kenmerken die op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn en de hoogte van je factor.

Als je payrollt weet je zeker dat alles goed geregeld is. Dat geeft rust én biedt kansen voor je onderneming. Jij kunt je immers weer volledig richten op het ondernemerschap. Wij regelen de rest. Ben je benieuwd naar alle voordelen van payrolling? Lees dan snel verder en ontdek ook wat Please je allemaal uit handen neemt.

Ontdek hier alle voordelen van payroll.

Terug naar Contract en cao
05 januari 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Welke cao’s hanteren payrollers?

Alle uitzend- en payroll bedrijven zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. In de cao staan de ...

Verder lezen

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht het uitzend- of payrollbedrijf om de...

Verder lezen

Hoe werkt het fasesysteem van de ABU cao?

De cao voor uitzendkracht (ABU) maakt gebruik van het fasesysteem en bestaat uit drie fasen. Iedere fase kent een andere...

Verder lezen

Tijdelijke contracten

Met een tijdelijk contract wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld. In het contract is dan een start- ...

Verder lezen

Alles over een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst ter beëindiging of voorkoming van een onzekerheid of geschil. De wet ...

Verder lezen