Per 1 januari 2020 zijn alle bedrijven die werknemer een payrollovereenkomst aanbieden, verplicht om alle regels en arbeidsvoorwaarden over te nemen als ware hij in directe dienst van de opdrachtgever. Dit betekent dat een payrollwerknemer precies dezelfde rechten en plichten heeft als een werknemer in directe dienst.

Uitzondering: indien er géén verplicht pensioen van toepassing is, dient het payrollbedrijf een adequaat pensioen aan te bieden.

Cao voor uitzendkrachten

Alle bedrijven in de uitzendbranche zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. In de cao staan de minimale arbeidsvoorwaarden vermeld, waarop de uitzendkracht recht heeft. Enkele van deze minimale arbeidsvoorwaarden van de ABU cao zijn:

  • 25 vakantiedagen
  • 8,33% vakantiebijslag
  • 70% of 90% loondoorbetaling tijdens het eerste ziektejaar
  • Verlofregelingen
  • de inlenersbeloning

Geen omkijken meer naar onder andere cao’s en alle arbeidsvoorwaarden? (Doe de test en ontdek binnen 5 stappen waarin Please jou kan ontzorgen!)

Doe de test
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen