Per 1 januari 2020 is de cao voor uitzendkrachten (ABU) niet meer van toepassing op payrollmedewerkers. Vanaf dit moment zijn alle bedrijven die werknemer een payrollovereenkomst aanbieden, verplicht om alle regels en arbeidsvoorwaarden over te nemen als ware hij in directe dienst van de opdrachtgever. Dit betekent dat een payrollwerknemer precies dezelfde rechten en plichten heeft als een werknemer in directe dienst. Hiervoor wordt gekeken naar de branche cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling van het bedrijf waar de medewerker aan de slag gaat (indien van toepassing).

Uitzondering: indien er géén verplicht pensioen van toepassing is, dient het payrollbedrijf een adequaat pensioen aan te bieden.

Geen omkijken meer naar onder andere cao’s en alle arbeidsvoorwaarden? (Doe de test en ontdek binnen 5 stappen waarin Please jou kan ontzorgen!)

Doe de test
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen