Alle uitzend- en payroll bedrijven zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. In de cao staan de minimale arbeidsvoorwaarden vermeld, waarop de medewerker recht heeft. Enkele van deze minimale arbeidsvoorwaarden van de ABU cao zijn:

  • 25 vakantiedagen
  • 8% vakantiebijslag
  • 70% of 90% loondoorbetaling tijdens het eerste ziektejaar
  • Verlofregelingen
  • de inlenersbeloning
Terug naar Contract en cao
21 november 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht het uitzend- of payrollbedrijf om de...

Verder lezen

Hoe werkt het fasesysteem van de ABU cao?

De cao voor uitzendkracht (ABU) maakt gebruik van het fasesysteem en bestaat uit drie fasen. Iedere fase kent een andere...

Verder lezen

Tijdelijke contracten

Met een tijdelijk contract wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld. In het contract is dan een start- ...

Verder lezen

Alles over een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst ter beëindiging of voorkoming van een onzekerheid of geschil. De wet ...

Verder lezen