Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.

Per 1 januari 2018 hanteert Please de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten. Omdat de regering alle payroll, uitzend- en detacheringsbedrijven verplicht stelt om de ABU cao te volgen, is deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op alle medewerkers van Please, met uitzondering van medewerkers die vallen onder de Please Taxi B.V. Als payrollbedrijf nemen wij alle taken over die komen kijken bij het juridisch werkgeverschap van de opdrachtgever. Juridisch gezien is de medewerker dan ook bij Please in dienst, maar de medewerker voert zijn dagelijkse werkzaamheden gewoon uit op de werkvloer van de opdrachtgever. We snappen dat de terminologie ‘uitzendkrachten’ verwarrend is. Wij spreken dan ook van medewerkers, niet van uitzendkrachten.

Is de onderneming actief in een branche met een branchespecifieke cao die Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is, dan zorgen wij ervoor dat in ieder geval de loonschalen, bepalingen voor arbeids- en rusttijden en nettovergoedingen uit die collectieve arbeidsovereenkomst voor de medewerkers worden toegepast.

Bekijk hier de ABU cao.

Als je payrollt weet je zeker dat alles goed geregeld is. Dat geeft rust én biedt kansen voor je onderneming. Jij kunt je immers weer volledig richten op het ondernemerschap. Wij regelen de rest. Ben je benieuwd naar alle voordelen van payrolling? Lees dan snel verder en ontdek ook wat Please je allemaal uit handen neemt.

Ontdek hier alle voordelen van payroll.

Terug naar Contract en cao
05 januari 2018 Door Anne Berkers
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Huisvesting buitenlandse werknemers

Als je buitenlands personeel aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig ...

Verder lezen