Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.

Per 1 januari 2018 hanteert Please de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten. Omdat de regering alle payroll, uitzend- en detacheringsbedrijven verplicht stelt om de ABU cao te volgen, is deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op alle medewerkers van Please, met uitzondering van medewerkers die vallen onder de Please Taxi B.V. Als payrollbedrijf nemen wij alle taken over die komen kijken bij het juridisch werkgeverschap van de opdrachtgever. Juridisch gezien is de medewerker dan ook bij Please in dienst, maar de medewerker voert zijn dagelijkse werkzaamheden gewoon uit op de werkvloer van de opdrachtgever. We snappen dat de terminologie ‘uitzendkrachten’ verwarrend is. Wij spreken dan ook van medewerkers, niet van uitzendkrachten.

Is de onderneming actief in een branche met een branchespecifieke cao die Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is, dan zorgen wij ervoor dat in ieder geval de loonschalen, bepalingen voor arbeids- en rusttijden en nettovergoedingen uit die collectieve arbeidsovereenkomst voor de medewerkers worden toegepast.

Bekijk hier de ABU cao.

Als je payrollt weet je zeker dat alles goed geregeld is. Dat geeft rust én biedt kansen voor je onderneming. Jij kunt je immers weer volledig richten op het ondernemerschap. Wij regelen de rest. Ben je benieuwd naar alle voordelen van payrolling? Lees dan snel verder en ontdek ook wat Please je allemaal uit handen neemt.

Ontdek hier alle voordelen van payroll.

Terug naar Contract en cao
05 januari 2018 Door Anne Berkers
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Welke cao’s hanteren payrollers?

Alle uitzend- en payroll bedrijven zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. In de cao staan de ...

Verder lezen

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht het uitzend- of payrollbedrijf om de...

Verder lezen

Hoe werkt het fasesysteem van de ABU cao?

De cao voor uitzendkracht (ABU) maakt gebruik van het fasesysteem en bestaat uit drie fasen. Iedere fase kent een andere...

Verder lezen

Tijdelijke contracten

Met een tijdelijk contract wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld. In het contract is dan een start- ...

Verder lezen