Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.

De ABU cao

Per 1 januari 2018 hanteert Please de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten. Omdat de regering alle bedrijven in de uitzendbranche verplicht stelt om de ABU cao te volgen, is deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op alle medewerkers van Please, met uitzondering van medewerkers die vallen onder de Please Taxi B.V.

Als een werkgever personeel inleent via Please nemen wij alle taken over die komen kijken bij het juridisch werkgeverschap. Juridisch gezien is de medewerker dan ook bij Please in dienst, maar de medewerker voert zijn dagelijkse werkzaamheden gewoon uit op de werkvloer van de opdrachtgever.

Is de onderneming actief in een branche met een branchespecifieke cao die Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is, dan zorgen wij ervoor dat in ieder geval de loonschalen, bepalingen voor arbeids- en rusttijden, atv en bepaalde toeslagen en nettovergoedingen uit die collectieve arbeidsovereenkomst voor de medewerkers worden toegepast.

Bekijk hier de ABU cao.

5
1

Heb je vragen over de ABU cao, neem gerust contact met ons op!

Neem contact met ons op
Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen