Wat zijn vakantiedagen?

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk minimum bedraagt 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Voor een fulltime dienstverband van 40 uur per week geldt dan ook 160 verlofuren (20 dagen). Het is mogelijk om hier positief van af te wijken.

Meer weten over vakantiedagen? Lees hier verder…

Wat is vakantiegeld?

Naast vakantiedagen heeft ook iedere werknemer in Nederland recht op minimaal 8% vakantiegeld. Dit betekent dat minimaal 8% van het bruto jaarinkomen moet worden uitgekeerd als vakantiegeld. Dit kan eens per jaar (vaak in mei of juni). Het vakantiegeld kan ook direct uitbetaald worden bij iedere gewerkt uur. In dat geval wordt het bruto loon opgehoogd.

Voor uitzendkrachten geldt per 30 december 2019 8,33% vakantiegeld.

Vakantiegeld en vakantiedagen reserveren

Bij reservering van het vakantiegeld en de vakantiedagen op de loonstrook wordt het nettoloon van de medewerkers lager. Uiteraard behouden zij waar ze recht op hebben, maar het uit te betalen nettoloon valt lager uit. Voor elk gewerkt uur wordt een bedrag aan vakantiegeld en -dagen opgebouwd. Dit wordt niet direct uitbetaald, maar gereserveerd.

Opname vakantiedagen

Wanneer een medewerker een vrije dag opneemt, worden de uren in mindering gebracht op het verlofsaldo. Zo worden de medewerkers op vrije dagen gewoon doorbetaald. Het is wel belangrijk om te weten dat medewerkers niet meer vakantie-uren op kunnen nemen dan zij op dat moment hebben opgebouwd.

Meenemen vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen maximaal 1,5 kalenderjaren geldig. Heeft de werknemer, een half jaar na afloop van het kalenderjaar deze vakantiedagen niet opgenomen, dan komen deze te vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen komen na 5 kalenderjaren te vervallen.

Let op! Heeft de werknemer geen kans gehad om de vakantiedagen op te nemen dan komen deze niet zomaar komen te vervallen. Geef je werknemer dan ook altijd voldoende ruimte om deze dagen op te nemen.

Voor uitzendkrachten geldt: in Fase A en B vervallen de wettelijke vakantiedagen na 1 jaar; bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar. In Fase C vervallen zowel de wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen pas na 5 jaar.

Uitbetaling vakantiegeld

Als je het vakantiegeld reserveert op de loonstrook wordt dit niet per gewerkt uur, maar één keer per jaar uitgekeerd. Dit vindt vaak plaats in mei of juni.

Doe de test en ontdek binnen 5 stappen waarin Please jou kan ontzorgen!

Doe de test
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Verlof bij een tweeling of meerling

Voor werkneemsters die in verwachting zijn van een tweeling of meerling gelden andere regels omtrent het zwangerschaps- ...

Verder lezen

Mogelijkheden van reservering vakantiegeld en -dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en –dagen, maar hoe is dit precies geregeld? Voor het reserveren en ...

Verder lezen

Wat betekent direct uitbetalen van verlof?

Er zijn diverse opties voor het reserveren en uitbetalen van het vakantiegeld en de vakantiedagen van je medewerkers. ...

Verder lezen

Wat is ouderschapsverlof?

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Maar wat houdt dit in en wanneer heb je er recht ...

Verder lezen

Wat houdt het (aanvullend) geboorteverlof in?

Iedere partner heeft recht op het (aanvullend) geboorteverlof. Please legt uit wat dit inhoud en wanneer de werknemer er...

Verder lezen