Bij reservering van het vakantiegeld en de vakantiedagen op de loonstrook wordt het nettoloon van de medewerkers lager. Uiteraard behouden zij waar ze recht op hebben, maar het uit te betalen nettoloon valt lager uit. Voor elk gewerkt uur wordt een bedrag aan vakantiegeld en -dagen opgebouwd. Dit wordt niet direct uitbetaald, maar gereserveerd. Als de medewerker verlof opneemt, informeert de medewerker Please en worden deze uren van de reservering betaald. Het vakantiegeld wordt één keer per jaar uitgekeerd. Dit vindt vaak plaats in mei of juni.

Wanneer een medewerker een vrije dag opneemt, worden de uren in mindering gebracht op het verlofsaldo. Zo worden de medewerkers op vrije dagen gewoon doorbetaald. Het is wel belangrijk om te weten dat medewerkers niet meer vakantie-uren op kunnen nemen dan zij op dat moment hebben opgebouwd.

Terug naar Verlof
15 januari 2019 Door Marloes Goossens
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Verlof bij een tweeling of meerling

Voor werkneemsters die in verwachting zijn van een tweeling of meerling gelden andere regels omtrent het zwangerschaps- ...

Verder lezen

Mogelijkheden van reservering vakantiegeld en -dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en –dagen, maar hoe is dit precies geregeld? Voor het reserveren en ...

Verder lezen

Wat betekent direct uitbetalen van verlof?

Er zijn diverse opties voor het reserveren en uitbetalen van het vakantiegeld en de vakantiedagen van je medewerkers. ...

Verder lezen

Wat is ouderschapsverlof?

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Maar wat houdt dit in en wanneer heb je er recht ...

Verder lezen

Wat houdt het (aanvullend) geboorteverlof in?

Iedere partner heeft recht op het (aanvullend) geboorteverlof. Please legt uit wat dit inhoud en wanneer de werknemer er...

Verder lezen