Wat is sectorverloning?

In het kader van ‘de vervuiler betaalt’ brengt de Belastingdienst alle Nederlandse bedrijven onder in een bepaalde fiscale sector, voornamelijk op basis van beroepsgroepen.
Voor iedere sector gelden verschillende premiepercentages voor een deel van de werknemersverzekeringen omdat de aanspraken daarop per beroepsgroep verschillend zijn. Hoe meer een sector aanspraak maakt op de werknemersverzekeringen, hoe hoger de premies.

Sectorindeling uitzend- en payrollbedrijven

De fiscus wil om praktische redenen een onderneming slechts in één sector indelen. Daarom worden uitzend- en payrollbedrijven in een aparte sector ingedeeld: sector 52. Uitzenden gebeurt echter in vrijwel alle beroepsgroepen. Hierdoor hebben uitzendbedrijven vaak een groot aantal medewerkers in dienst van een bepaalde sector. Daarom mogen zij medewerkers van één beroepsgroep fiscaal onderbrengen in de bijbehorende vaksector. Op deze manier draagt het uitzendbedrijf passende premies af voor de functie van de werknemer, in plaats van de hogere premie van de uitzendsector.

Terug naar Belastingen en premies  
Door Anne Berkers
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Wat is loonheffingskorting?

Iedereen betaalt belasting. Maar voor sommige groepen – zoals ouderen, gehandicapten en ouders van kinderen – biedt ...

Verder lezen

Wat is loonheffing?

Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Na het inhouden ...

Verder lezen

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Middels deze maatregel kunnen werkgevers in aanmerking ...

Verder lezen
Delen