Een aanzegtermijn is de omschrijving van de verplichting van een werkgever om werknemers met een tijdelijk contract tijdig te informeren over de beslissing of een contract verlengd wordt of niet. In geval van een contract van zes maanden of langer is er een wettelijke aanzegtermijn van één maand. Een werkgever moet dus één maand voor het aflopen van het contract schriftelijk aan de medewerker laten weten of de samenwerking wordt voortgezet of niet.

Waarvoor dient een aanzegging?

Een aanzegging dient ter bescherming van de werknemer. Een werknemer komt op deze manier niet voor verrassingen te staan en heeft door deze verplichting van de werkgever ruim de gelegenheid om zich te gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Kiest de werkgever ervoor om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, moet hij ook in de aanzegging vermelden onder welke voorwaarden dit plaatsvindt.

Aanzegtermijn tijdelijk contact

De aanzegtermijn van een tijdelijk contract is vastgesteld op één maand. Een werkgever mag ervoor kiezen om het oordeel eerder bekend te maken. De werkgever zou zelfs direct bij het aannemen van de werknemer al kunnen aangeven dat er sprake is van een contract met een bepaalde tijdsduur dat niet verlengd gaat worden.

Sanctie bij het niet nakomen van de aanzegplicht

Een werkgever die de aanzegplicht niet nakomt, kan worden veroordeeld tot het uitbetalen van maximaal één maandloon. Als de werkgever deze verplichting te laat nakomt wordt de vergoeding naar rato vastgesteld. Er is zelfs een vergoeding verschuldigd als de werkgever de aanzegverplichting niet nakomt maar wel overgaat tot het verlengen van het contract. Een werknemer heeft het recht om twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, een vergoeding te claimen als de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan het niet of niet-tijdig nakomen van de aanzegverplichting.

Persoonlijk advies over de toepassing van de aanzegtermijn?

Heb je vragen over of behoefte aan persoonlijk advies over de toepassing van de aanzegtermijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze wij adviseren je graag over dit onderwerp en kunnen al jouw vragen hierover beantwoorden.

Karlo Bax Relatiebeheerder intern
Karlo Bax

Meer gerelateerde artikelen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen