Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht bedrijven in de uitzendbranche om de onderstaande punten over te nemen uit de cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling die op het bedrijf van de opdrachtgever van toepassing is. Op deze manier worden medewerkers die op uitzendbasis bij een opdrachtgever werkzaam zijn, op gelijke wijze beloond als wanneer ze direct bij de opdrachtgever in dienst zouden zijn.

De inlenersbeloning is van toepassing op de volgende punten:

  • salarisschalen;
  • arbeidsduurverkorting (adv);
  • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen, fysiek belastende omstandigheden en ploegentoeslag);
  • vergoeding van reisuren of reistijd voor het werk;
  • netto vergoedingen (zoals voor reiskosten, werkkleding, laptop, et cetera);
  • initiële loonsverhogingen;
  • periodieke loonsverhogingen.

Let op! De bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever bepalen welke cao van toepassing is. Hanteert de opdrachtgever daarnaast ook een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin deze punten zijn opgenomen? Dan is de inlenersbeloning ook hierop van toepassing.

Wil je geen omkijken meer hebben naar cao’s en bijbehorende arbeidsvoorwaarden?

Doe de test
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen