De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht het uitzend- of payrollbedrijf om de onderstaande punten over te nemen uit de cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling die op het bedrijf van de opdrachtgever van toepassing is. Op deze manier worden medewerkers die via een uitzend- of payroll bedrijf bij een opdrachtgever werkzaam zijn, op gelijke wijze beloond als wanneer ze direct bij de opdrachtgever in dienst zouden zijn. De inlenersbeloning is van toepassing op de volgende punten:

  • salarisschalen;
  • arbeidsduurverkorting (adv);
  • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen en ploegentoeslag);
  • netto vergoedingen (zoals voor reiskosten, werkkleding, laptop, et cetera);
  • initiële loonsverhogingen;
  • periodieke loonsverhogingen.

Let op! De bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever bepalen welke cao van toepassing is. Hanteert de opdrachtgever daarnaast ook een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin deze punten zijn opgenomen? Dan is de inlenersbeloning ook hierop van toepassing.

Terug naar Contract en cao
21 november 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Huisvesting buitenlandse werknemers

Als je buitenlands personeel aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig ...

Verder lezen