De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht het uitzend- of payrollbedrijf om de onderstaande punten over te nemen uit de cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling die op het bedrijf van de opdrachtgever van toepassing is. Op deze manier worden medewerkers die via een uitzend- of payroll bedrijf bij een opdrachtgever werkzaam zijn, op gelijke wijze beloond als wanneer ze direct bij de opdrachtgever in dienst zouden zijn. De inlenersbeloning is van toepassing op de volgende punten:

  • salarisschalen;
  • arbeidsduurverkorting (adv);
  • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen en ploegentoeslag);
  • netto vergoedingen (zoals voor reiskosten, werkkleding, laptop, et cetera);
  • initiële loonsverhogingen;
  • periodieke loonsverhogingen.

Let op! De bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever bepalen welke cao van toepassing is. Hanteert de opdrachtgever daarnaast ook een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin deze punten zijn opgenomen? Dan is de inlenersbeloning ook hierop van toepassing.

Terug naar Contract en cao
21 november 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Welke cao’s hanteren payrollers?

Alle uitzend- en payroll bedrijven zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. In de cao staan de ...

Verder lezen

Hoe werkt het fasesysteem van de ABU cao?

De cao voor uitzendkracht (ABU) maakt gebruik van het fasesysteem en bestaat uit drie fasen. Iedere fase kent een andere...

Verder lezen

Tijdelijke contracten

Met een tijdelijk contract wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld. In het contract is dan een start- ...

Verder lezen

Alles over een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst ter beëindiging of voorkoming van een onzekerheid of geschil. De wet ...

Verder lezen