Recht op bevallingsverlof

Naast het recht op zwangerschapsverlof heeft iedere zwangere vrouw recht op bevallingsverlof. Dit verlof gaat in op de dag na de bevalling. Het bevallingsverlof duurt minstens 10 weken. Ook als de baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan in dat geval dan langer dan 16 weken.

Bevallingsverlof vader/partner

De partner van de moeder heeft ook recht op verlof na de bevalling, dit noemen we het geboorteverlof. Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof uitgebreid van 2 naar 5 verlofdagen tegen 100% loondoorbetaling. Per 1 juli 2020 wordt het bevallingsverlof voor partners nog verder uitgebreid.

Weer werken na bevallingsverlof

Het kan voor nieuwe moeders een grote stap zijn om na de geboorte van hun (eerste) kind weer te gaan werken. Als werkgever kun je deze stap wat kleiner maken door je werkneemster tijdens het verlof al eens uit te nodigen op het werk voor een kopje koffie of een beschuitje met muisjes. Ook is het verstandig om niet meteen te veel te verwachten van je werkneemster. Ze is er 3 maanden tussenuit geweest. Geef haar de ruimte en tijd om alle collega’s even rustig te spreken, zich in te lezen in wat er de afgelopen periode gebeurd/veranderd is en zich weer thuis te voelen op haar werkplek.

Bespreek ook of je werkneemster wil kolven/borstvoeding geven tijdens werktijd. Bij de wet is bepaald dat een werkneemster recht heeft op minimaal 9 maanden om haar kind te voeden of te kolven tijdens werktijd. Ook dien je als werkgever hiervoor een geschikte ruimte ter beschikking te stellen.

Daarnaast heeft iedere werknemer/werkneemster recht om (al dan niet betaald,afhankelijk van de geldende cao) ouderschapsverlof op te nemen binnen 8 jaar na de geboorte van hun kind.

Verlof bij een tweeling of meerling

Indien je werkneemster een tweeling of meerling verwacht heeft ze recht op 20 weken zwangerschapsverlof. Je leest hier alles over in het kennisbankartikel ‘Verlof bij een tweeling of meerling‘.

Tags
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Verlof bij een tweeling of meerling

Voor werkneemsters die in verwachting zijn van een tweeling of meerling gelden andere regels omtrent het zwangerschaps- ...

Verder lezen

Mogelijkheden van reservering vakantiegeld en -dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en –dagen, maar hoe is dit precies geregeld? Voor het reserveren en ...

Verder lezen

Vakantiegeld en -dagen reserveren op de loonstrook

Wat zijn vakantiedagen? Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk minimum bedraagt 4 keer het aantal ...

Verder lezen

Wat betekent direct uitbetalen van verlof?

Er zijn diverse opties voor het reserveren en uitbetalen van het vakantiegeld en de vakantiedagen van je medewerkers. ...

Verder lezen

Wat is ouderschapsverlof?

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Maar wat houdt dit in en wanneer heb je er recht ...

Verder lezen