Partners hebben evengoed recht op verlof na de geboorte van een kind. Daarvoor is het geboorteverlof in het leven geroepen. In de volksmond wordt het geboorteverlof ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Per 1 januari 2019 gelden de volgende regels omtrent het geboorteverlof:

  • Duur van het verlof betreft éénmaal het aantal werkuren per week
  • Het geboorteverlof dient 100% te worden doorbetaald
  • Het verlof moet binnen 4 weken na de dag van de bevalling worden opgenomen

Het aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kan er na het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof opgenomen worden. Dit verlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. De werknemer moet dit verlof binnen zes maanden na de geboorte opnemen. Het aanvullend geboorteverlof wordt betaald door het UWV. De werknemer ontvangt tijdens het verlof 70% van het (maximum) dagloon.

Wie kan het (aanvullend) geboorteverlof opnemen?

  • Degene die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan,
  • Degene die ongehuwd met de moeder samenwoont,
  • Degene die het kind van de moeder erkent. 
Terug naar Verlof
11 januari 2019 Door Marloes Goossens
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Verlof bij een tweeling of meerling

Voor werkneemsters die in verwachting zijn van een tweeling of meerling gelden andere regels omtrent het zwangerschaps- ...

Verder lezen

Mogelijkheden van reservering vakantiegeld en -dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en –dagen, maar hoe is dit precies geregeld? Voor het reserveren en ...

Verder lezen

Vakantiegeld en -dagen reserveren op de loonstrook

Bij reservering van het vakantiegeld en de vakantiedagen op de loonstrook wordt het nettoloon van de medewerkers lager. ...

Verder lezen

Wat betekent direct uitbetalen van verlof?

Er zijn diverse opties voor het reserveren en uitbetalen van het vakantiegeld en de vakantiedagen van je medewerkers. ...

Verder lezen

Wat is ouderschapsverlof?

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Maar wat houdt dit in en wanneer heb je er recht ...

Verder lezen