Met invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt het ontslagrecht weer hersteld naar de situatie zoals deze was voor de Wet Werk en Zekerheid. Hiermee keert de cumulatiegrond voor ontslag terug. Dit betekent dat een werkgever meerdere redenen mag aandragen bij de kantonrechter om het ontslag van een medewerker te rechtvaardigen, denk aan:

  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen (zoals geweld, (seksuele) intimidatie, het niet nakomen van de geheimhoudingsplicht);
  • Verstoorde arbeidsrelatie;
  • Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen;
  • Weigeren van werk.

Ten tijde van de WWZ diende een werkgever één goed onderbouwde grond voor ontslag aan te dragen. Echter bleek in de praktijk dat het erg moeilijk was om op basis van één ontslaggrond voldoende reden voor ontslag te vergaren. Met intrede van de WAB is het weer mogelijk om meerdere ontslaggronden aan te dragen waardoor de aanvraag van ontslag via de kantonrechter gemakkelijk wordt.

Let op! Nieuw onder de WAB is wel dat een werkgever mogelijk een hogere transitievergoeding dient te betalen aan de werknemer. Dit is afhankelijk van het besluit van de rechter.

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Transitievergoeding berekenen

Hoe bereken je de transitievergoeding? Lees dit artikel én vul de calculator in. Zo bereken jij eenvoudig de hoogte van...

Verder lezen

Hoge of lage WW-premie

Een van de bepalingen van de WAB is dat de WW-premie niet langer wordt bepaald door de sector waarin je werkzaam bent, ...

Verder lezen