Met invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt het ontslagrecht weer hersteld naar de situatie zoals deze was voor de Wet Werk en Zekerheid. Hiermee keert de cumulatiegrond voor ontslag terug. Dit betekent dat een werkgever meerdere redenen mag aandragen bij de kantonrechter om het ontslag van een medewerker te rechtvaardigen, denk aan:

  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen (zoals geweld, (seksuele) intimidatie, het niet nakomen van de geheimhoudingsplicht);
  • Verstoorde arbeidsrelatie;
  • Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen;
  • Weigeren van werk.

Ten tijde van de WWZ diende een werkgever één goed onderbouwde grond voor ontslag aan te dragen. Echter bleek in de praktijk dat het erg moeilijk was om op basis van één ontslaggrond voldoende reden voor ontslag te vergaren. Met intrede van de WAB is het weer mogelijk om meerdere ontslaggronden aan te dragen waardoor de aanvraag van ontslag via de kantonrechter gemakkelijk wordt.

Let op! Nieuw onder de WAB is wel dat een werkgever mogelijk een hogere transitievergoeding dient te betalen aan de werknemer. Dit is afhankelijk van het besluit van de rechter.

04 juni 2019 Door Marloes Goossens
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Wat is een RI&E en hoe voer je deze uit?

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Flexwerken

Flexwerken, wat is dat precies? Met flexwerkers bedoelen we mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals uitzend...

Verder lezen