Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU en de cao NBBU, beiden voor uitzendkrachten, nu volledig geharmoniseerd. Op deze manier hebben alle uitzendkrachten hetzelfde pakket arbeidsvoorwaarden. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

De belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde cao ABU per 30 december 2019

 • Cao ABU geldt niet langer voor payrollkrachten.
 • Weekcontract vervalt en maakt plaats voor het 4-wekencontract
 • Vakantietoeslag stijgt van 8% naar 8,33%
 • De inlenersbeloning wordt uitgebreid met:
  • toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden (dit geldt al per 2 september 2019)
  • vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk
 • Loondoorbetalingspercentage bij ziekte daalt van 91% naar 90%
 • Loondoorbetaling bij feestdagen indien de werknemer 7 of meer van de afgelopen 13 weken heeft gewerkt op die dag (in plaats van 10 van de 13 weken).

Alle wijzigingen in de cao ABU

In onderstaande tabel zetten we alle wijzigingen op een rijtje. We laten je zien welke regelingen van kracht zijn tot 30 december 2019 en de situatie vanaf 30 december 2019.

Cao ABU (tot 30-12-2019)

Cao ABU (vanaf 30-12-2019)

Werkingssfeer Uitzendkrachten en payrollkrachten Alleen uitzendkrachten
Contractvormen Fase A:

 • weekcontract
 • arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding
 • arbeidsovereenkomst met uitzendbeding
Fase A:

 • 4-wekencontract (je mag eenmalig een korter contract aanbieden)
 • arbeidsovereenkomst met uitzendbeding
 • arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding
Opzegtermijn werkgever bij contracten met uitzendbeding Afhankelijk van het aantal gewerkte weken:

 • tot 12 weken: 0 dagen
 • 12 – 26 weken: 5 dagen
 • 26 – 52 weken: 10 dagen
 • 52 – 78 weken: 14 dagen
Afhankelijk van het aantal gewerkte weken:

 • tot 26 weken: 0 dagen
 • 27 – 78 weken: 10 dagen

 

Opzegtermijn werkgever bij contracten zonder uitzendbeding 1 maand vanaf eerstvolgende werkdag Wettelijke regeling: 1 maand vanaf eerstvolgende werkdag (bij dienstverband korter dan 5 jaar)
Opzegtermijn werknemer bij contracten zonder uitzendbeding Afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

 • tot 3 maanden : 7 dagen
 • 3 – 6 maanden: 14 dagen
 • vanaf 6 maanden: 28 dagen

Fase C: 1 maand

Wettelijke regeling: 1 maand vanaf eerstvolgende werkdag

 

Verlengde opzegtermijn contract voor onbepaalde tijd Dezelfde, schriftelijk overeengekomen, opzegtermijn voor werkgever en werknemer Wettelijke regeling: werkgever heeft de dubbele, schriftelijke overeengekomen, opzegtermijn dan de werknemer.
Toepassing ABU-beloning ABU-beloning mogelijk tijdens de eerste 52 gewerkte weken bij specifieke groepen:

 • WIA, WAO, Wajong of WWB-uitkering, Participatiewet
 • WW-uitkering en 12 maanden werkloos
 • geen opleiding havo, vwo of mbo2
 • schoolverlaters, herintreders, vakantiewerkers
Toepassing ABU-beloning niet mogelijk, m.u.v. specifieke groepen:

 • Doelgroepen Wet banenafspraak, Participatiewet, Wet werk en bijstand en aangewezen arbeidsgehandicapten
 • Medewerker heeft geen startkwalificatie (havo, vwo, mbo2) behaald maar volgt wel een door een uitzendbureau gekwalificeerde opleiding.
Inlenersbeloning  De inlenersbeloning is van toepassing op:

 • salarisschalen;
 • arbeidsduurverkorting (adv);
 • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen,  en ploegentoeslag);
 • netto vergoedingen (zoals voor werkkleding, laptop, et cetera);
 • initiële loonsverhogingen;
 • periodieke loonsverhogingen.
De inlenersbeloning is van toepassing op:

 • salarisschalen;
 • arbeidsduurverkorting (adv);
 • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen, fysiek belastende omstandigheden en ploegentoeslag);
 • vergoeding van reisuren of reistijd voor het werk;
 • netto vergoedingen (zoals voor werkkleding, laptop, et cetera);
 • initiële loonsverhogingen;
 • periodieke loonsverhogingen.
Vakantietoeslag 8% 8,33%
Verjaring vakantiedagen
 • Fase A en B: wettelijke regeling
 • Fase C: na 5 jaar (zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen)
 • Fase A en B: wettelijke vakantiedagen vervallen na 1 jaar; bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar
 • Fase C: na 5 jaar (zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen)
Vakantiedagen voor vakantiewerkers 20 dagen
Periode van 1 juni tot 1 september
20 dagen
Enkel tijdens schoolvakanties
Loondoorbetaling bij feestdagen Indien de medewerker minimaal 10 uit de voorgaande 13 weken heeft gewerkt op de dag van de feestdag. Indien de medewerker minimaal 7 uit de voorgaande 13 weken heeft gewerkt op de dag van de feestdag.
Aanvulling ZW-uitkering (voor contracten met uitzendbeding) Werkgever vult ZW-uitkering voor zieke medewerker aan tot:

 • 91% (wk 1 t/m wk 52)
 • 80% (wk 53 t/m wk 104)
Werkgever vult ZW-uitkering voor medewerker aan tot:

 • 90% (wk 1 t/m wk 52)
 • 80% (wk 53 t/m wk 104)
Loondoorbetaling bij ziekte (voor contracten zonder uitzendbeding) Werkgever betaalt gedeeltelijk loon aan zieke medewerker:

 • 91% (wk 1 t/m wk 52)
 • 80% (wk 53 t/m wk 104)
Werkgever betaalt gedeeltelijk loon aan zieke medewerker:

 • 90% (wk 1 t/m wk 52)
 • 80% (wk 53 t/m wk 104)
Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting
 • Fase A: 78 weken
 • Fase B: 26 weken (zonder werkzaam te zijn geweest in fase A)
 • Fase C: 26 weken (zonder werkzaam te zijn geweest in fase A of B)
 • Fase A: 78 weken
 • Fase B: 26 weken (zonder werkzaam te zijn geweest in fase A)
 • Fase C: niet
Loondoorbetaling bij leegloop (bijv na faillissement opdrachtgever) 90% 100%
Herplaatsingsperiode na vervallen opdracht
 • 1 maand voor medewerkers met een dienstverband tot 5 jaar
 • 3 maanden voor medewerkers met een dienstverband tussen de 5 en 10 jaar
 • 4 maanden voor medewerkers met een dienstverband van meer dan 10 jaar
 • 1 maand voor medewerkers met een dienstverband tot 5 jaar
 • 2 maanden voor medewerkers met een dienstverband tussen de 5 en 10 jaar
 • 3 maanden voor medewerkers met een dienstverband van meer dan 10 jaar
Indiensttreding AOW’er Medewerker start in fase A
 •  Medewerker uit fase A zet dienstverband voort in fase A
 • Medewerker in fase B en C start aan het begin van fase B
Opvolgend werkgeverschap AOW’er Medewerker start in fase A, maximaal 28 gewerkte weken van het arbeidsverleden mogen in mindering worden gebracht Medewerker start aan het begin van fase A

Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen