Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU en de cao NBBU, beiden voor uitzendkrachten, nu volledig geharmoniseerd. Op deze manier hebben alle uitzendkrachten hetzelfde pakket arbeidsvoorwaarden. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

De belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde cao ABU per 30 december 2019

 • Cao ABU geldt niet langer voor payrollkrachten.
 • Weekcontract vervalt en maakt plaats voor het 4-wekencontract
 • Vakantietoeslag stijgt van 8% naar 8,33%
 • De inlenersbeloning wordt uitgebreid met:
  • toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden (dit geldt al per 2 september 2019)
  • vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk
 • Loondoorbetalingspercentage bij ziekte daalt van 91% naar 90%
 • Loondoorbetaling bij feestdagen indien de werknemer 7 of meer van de afgelopen 13 weken heeft gewerkt op die dag (in plaats van 10 van de 13 weken).

Alle wijzigingen in de cao ABU

In onderstaande tabel zetten we alle wijzigingen op een rijtje. We laten je zien welke regelingen van kracht zijn tot 30 december 2019 en de situatie vanaf 30 december 2019.

Cao ABU (tot 30-12-2019)

Cao ABU (vanaf 30-12-2019)

Werkingssfeer Uitzendkrachten en payrollkrachten Alleen uitzendkrachten
Contractvormen Fase A:

 • weekcontract
 • arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding
 • arbeidsovereenkomst met uitzendbeding
Fase A:

 • 4-wekencontract (je mag eenmalig een korter contract aanbieden)
 • arbeidsovereenkomst met uitzendbeding
 • arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding
Opzegtermijn werkgever bij contracten met uitzendbeding Afhankelijk van het aantal gewerkte weken:

 • tot 12 weken: 0 dagen
 • 12 – 26 weken: 5 dagen
 • 26 – 52 weken: 10 dagen
 • 52 – 78 weken: 14 dagen
Afhankelijk van het aantal gewerkte weken:

 • tot 26 weken: 0 dagen
 • 27 – 78 weken: 10 dagen

 

Opzegtermijn werkgever bij contracten zonder uitzendbeding 1 maand vanaf eerstvolgende werkdag Wettelijke regeling: 1 maand vanaf eerstvolgende werkdag (bij dienstverband korter dan 5 jaar)
Opzegtermijn werknemer bij contracten zonder uitzendbeding Afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

 • tot 3 maanden : 7 dagen
 • 3 – 6 maanden: 14 dagen
 • vanaf 6 maanden: 28 dagen

Fase C: 1 maand

Wettelijke regeling: 1 maand vanaf eerstvolgende werkdag

 

Verlengde opzegtermijn contract voor onbepaalde tijd Dezelfde, schriftelijk overeengekomen, opzegtermijn voor werkgever en werknemer Wettelijke regeling: werkgever heeft de dubbele, schriftelijke overeengekomen, opzegtermijn dan de werknemer.
Toepassing ABU-beloning ABU-beloning mogelijk tijdens de eerste 52 gewerkte weken bij specifieke groepen:

 • WIA, WAO, Wajong of WWB-uitkering, Participatiewet
 • WW-uitkering en 12 maanden werkloos
 • geen opleiding havo, vwo of mbo2
 • schoolverlaters, herintreders, vakantiewerkers
Toepassing ABU-beloning niet mogelijk, m.u.v. specifieke groepen:

 • Doelgroepen Wet banenafspraak, Participatiewet, Wet werk en bijstand en aangewezen arbeidsgehandicapten
 • Medewerker heeft geen startkwalificatie (havo, vwo, mbo2) behaald maar volgt wel een door een uitzendbureau gekwalificeerde opleiding.
Inlenersbeloning  De inlenersbeloning is van toepassing op:

 • salarisschalen;
 • arbeidsduurverkorting (adv);
 • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen,  en ploegentoeslag);
 • netto vergoedingen (zoals voor werkkleding, laptop, et cetera);
 • initiële loonsverhogingen;
 • periodieke loonsverhogingen.
De inlenersbeloning is van toepassing op:

 • salarisschalen;
 • arbeidsduurverkorting (adv);
 • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen, fysiek belastende omstandigheden en ploegentoeslag);
 • vergoeding van reisuren of reistijd voor het werk;
 • netto vergoedingen (zoals voor werkkleding, laptop, et cetera);
 • initiële loonsverhogingen;
 • periodieke loonsverhogingen.
Vakantietoeslag 8% 8,33%
Verjaring vakantiedagen
 • Fase A en B: wettelijke regeling
 • Fase C: na 5 jaar (zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen)
 • Fase A en B: wettelijke vakantiedagen vervallen na 1 jaar; bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar
 • Fase C: na 5 jaar (zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen)
Vakantiedagen voor vakantiewerkers 20 dagen
Periode van 1 juni tot 1 september
20 dagen
Enkel tijdens schoolvakanties
Loondoorbetaling bij feestdagen Indien de medewerker minimaal 10 uit de voorgaande 13 weken heeft gewerkt op de dag van de feestdag. Indien de medewerker minimaal 7 uit de voorgaande 13 weken heeft gewerkt op de dag van de feestdag.
Aanvulling ZW-uitkering (voor contracten met uitzendbeding) Werkgever vult ZW-uitkering voor zieke medewerker aan tot:

 • 91% (wk 1 t/m wk 52)
 • 80% (wk 53 t/m wk 104)
Werkgever vult ZW-uitkering voor medewerker aan tot:

 • 90% (wk 1 t/m wk 52)
 • 80% (wk 53 t/m wk 104)
Loondoorbetaling bij ziekte (voor contracten zonder uitzendbeding) Werkgever betaalt gedeeltelijk loon aan zieke medewerker:

 • 91% (wk 1 t/m wk 52)
 • 80% (wk 53 t/m wk 104)
Werkgever betaalt gedeeltelijk loon aan zieke medewerker:

 • 90% (wk 1 t/m wk 52)
 • 80% (wk 53 t/m wk 104)
Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting
 • Fase A: 78 weken
 • Fase B: 26 weken (zonder werkzaam te zijn geweest in fase A)
 • Fase C: 26 weken (zonder werkzaam te zijn geweest in fase A of B)
 • Fase A: 78 weken
 • Fase B: 26 weken (zonder werkzaam te zijn geweest in fase A)
 • Fase C: niet
Loondoorbetaling bij leegloop (bijv na faillissement opdrachtgever) 90% 100%
Herplaatsingsperiode na vervallen opdracht
 • 1 maand voor medewerkers met een dienstverband tot 5 jaar
 • 3 maanden voor medewerkers met een dienstverband tussen de 5 en 10 jaar
 • 4 maanden voor medewerkers met een dienstverband van meer dan 10 jaar
 • 1 maand voor medewerkers met een dienstverband tot 5 jaar
 • 2 maanden voor medewerkers met een dienstverband tussen de 5 en 10 jaar
 • 3 maanden voor medewerkers met een dienstverband van meer dan 10 jaar
Indiensttreding AOW’er Medewerker start in fase A
 •  Medewerker uit fase A zet dienstverband voort in fase A
 • Medewerker in fase B en C start aan het begin van fase B
Opvolgend werkgeverschap AOW’er Medewerker start in fase A, maximaal 28 gewerkte weken van het arbeidsverleden mogen in mindering worden gebracht Medewerker start aan het begin van fase A

Bekijk hier de volledige cao voor uitzendkrachten (ABU)

Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Gemeentelijke regelingen t.b.v. corona-crisis

Naast de maatregelen die vanuit de overheid worden getroffen, treffen gemeentes ook 'gemeentelijke regelingen' ten ...

Verder lezen

Gemeentelijke regelingen Overijssel

Aanvullend op de maatregelen die vanuit de overheid worden getroffen, is het ook mogelijk om bij de gemeente waarin je ...

Verder lezen

Gemeentelijke regelingen Flevoland

Aanvullend op de maatregelen die vanuit de overheid worden getroffen, is het ook mogelijk om bij de gemeente waarin je ...

Verder lezen

Gemeentelijke regelingen Zeeland

Aanvullend op de maatregelen die vanuit de overheid worden getroffen, is het ook mogelijk om bij de gemeente waarin je ...

Verder lezen

Gemeentelijke regelingen Zuid-Holland

Aanvullend op de maatregelen die vanuit de overheid worden getroffen, is het ook mogelijk om bij de gemeente waarin je ...

Verder lezen

Gemeentelijke regelingen Limburg

Aanvullend op de maatregelen die vanuit de overheid worden getroffen, is het ook mogelijk om bij de gemeente waarin je ...

Verder lezen