Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ondernemer veranderen, dus wij kunnen ons goed voorstellen dat het vragen oproept. In dit artikel behandelen wij de veelgestelde vragen over de WAB. 

Waar staat WAB voor?

WAB staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Vanaf wanneer wordt de WAB ingevoerd?

Per 1 januari 2020 wordt de WAB ingevoerd.

Wat is het verschil tussen de WAB en de WWZ?

De WWZ (Wet Werk en Zekerheid) werd ingevoerd op 1 juli 2015 en had als voornaamste doel het ontslagrecht eerlijker, sneller en goedkoper te maken. Daarnaast moest de rechtspositie van flexwerkers versterkt worden en diende de WW-uitkering meer gerichte zijn op werkhervatting. Op enkele punten bleek de WWZ het tegenovergestelde effect te hebben. De WAB is per 1 januari 2020 van kracht en dient een aantal fouten voortgekomen uit de WWZ te herstellen.

Is de WWZ ook nog van toepassing per 1-1-2020?

Op sommige punten blijft de WWZ van kracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de WW-uitkering, proeftijd en concurrentiebeding. De WAB corrigeert de negatieve gevolgen van de WWZ.

Wat betekent cumulatiegrond?

De cumulatiegrond, ook wel i-grond genoemd, geeft werkgevers de mogelijkheid om meerdere ‘onvoldragen’ ontslaggronden te cumuleren (bij elkaar op te tellen) om zo toch een ontslagdossier te kunnen overleggen.

Wat is de transitievergoeding?

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd. Dit is een vergoeding om enerzijds de financiële gevolgen van het ontslag van de werknemer te compenseren en anderzijds om de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken.

Hoe wordt de transitievergoeding door de invoering van de WAB berekend?

Met invoering van de WAB ontvangt een werknemer, van wie de arbeidsovereenkomst onvrijwillig eindigt, vanaf dag 1 een transitievergoeding, in plaats van na 2 jaar dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar, maar wordt naar verhouding berekend. Dit betekent dat de hoogte wordt berekend op basis van de dagen dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Ook wanneer je een werknemer ontslaat tijdens de proeftijd, ben je een transitievergoeding verschuldigd.

Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling bepaalt het aantal tijdelijke contracten dat je achtereenvolgend mag aanbieden voordat de werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Met invoering van de WAB kun je als werkgever per 1 januari 2020 3 tijdelijke contracten aanbieden in maximaal 3 jaar tijd. Het contract dat daarop volgt is automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Welke veranderingen moet ik vóór 1 januari 2020 doorvoeren?

  • Inventariseer en controleer de contractsoorten binnen jouw bedrijf. In ons stappenplan lees je wat je in welke situatie het beste kunt of moet doen.
  • Houd rekening met extra kosten in verband met de hoge WW-premie en het betalen van de transitievergoeding vanaf dag 1.

Meer weten over de WAB?

Vraag het handige e-book ‘What the WAB?!’ geheel kosteloos en vrijblijvend aan.

Aanvragen e-book ‘What the WAB?!’
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Stappenplan: zo word je WAB-proof

Hoe ga je als ondernemer om met deze nieuwe wetgeving en de bijbehorende veranderingen in jouw bedrijfsvoering? Volg de ...

Verder lezen

ZW-uitkering

De ZW-uitkering is de uitkering die iemand krijgt die ziek is, maar geen werkgever heeft, bijvoorbeeld voor mensen die ...

Verder lezen

Premie Whk

Premie Whk is een van de werknemersverzekeringen die door de werkgever of uitkeringsinstantie wordt betaald aan de ...

Verder lezen