Hoe beoordeel ik vakantieaanvragen?

Vakantieaanvragen moeten altijd schriftelijk worden ingediend. Het is wettelijk vastgelegd dat je de aanvraag binnen twee weken moet beoordelen en eveneens schriftelijk moet beantwoorden. Doe je dit niet? Dan mag de medewerker er vanuit gaan dat je de aanvraag goedkeurt.

Mag ik een vakantieaanvraag weigeren?

In principe mag een medewerker op elk gewenst moment zijn of haar vakantiedagen opnemen. Als werkgever kun je een aanvraag niet zomaar weigeren. Dit kan alleen wanneer de aanvraag zorgt voor een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, zo zegt de wet. Bijvoorbeeld wanneer het op dat moment uitzonderlijk druk is of je het rooster niet rond krijgt. Om dezelfde redenen mag je een eerder afgegeven goedkeuring intrekken, maar je dient dan de schade te vergoeden die de medewerker hierdoor lijdt. Denk hierbij aan de kosten van de geboekte vakantie bijvoorbeeld.

Tags
Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Verlof bij een tweeling of meerling

Voor werkneemsters die in verwachting zijn van een tweeling of meerling gelden andere regels omtrent het zwangerschaps- ...

Verder lezen

Mogelijkheden van reservering vakantiegeld en -dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en –dagen, maar hoe is dit precies geregeld? Voor het reserveren en ...

Verder lezen

Vakantiegeld en -dagen reserveren op de loonstrook

Wat zijn vakantiedagen? Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk minimum bedraagt 4 keer het aantal ...

Verder lezen

Wat betekent direct uitbetalen van verlof?

Er zijn diverse opties voor het reserveren en uitbetalen van het vakantiegeld en de vakantiedagen van je medewerkers. ...

Verder lezen

Wat is ouderschapsverlof?

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Maar wat houdt dit in en wanneer heb je er recht ...

Verder lezen