Heb je een BBL’er in dienst? Dan kun je met terugwerkende kracht tot wel €2700,- per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar ontvangen middels de subsidie Praktijkleren. Please legt uit wat deze subsidie inhoudt en hoe je deze aanvraagt.

Wat is het doel van de subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is in het leven geroepen om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om een praktijk- of werkleerplaats aan te bieden. Deze regeling is nog van toepassing tot 2023. Op deze manier krijgen kwetsbare groepen meer kansen op de arbeidsmarkt, worden studenten beter opgeleid en wordt onmisbaar wetenschappelijk personeel behouden.

Wat is BBL?

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Het is een onderwijsvorm waarbij een student 3-4 dagen per week werkt bij een erkend leerbedrijf en 1 dag per week naar school gaat. Een BBL’er ontvangt altijd een arbeidscontract van zijn werkgever. Een BBL’er ontvangt géén studiefinanciering.

BBL is niet hetzelfde als BOL (Beroeps Opleidende Leerweg). Een BOL-student gaat hoofdzakelijk naar school en loopt één of meerdere keren stage tijdens de opleiding. Hierdoor ontvangt een BOL’er wél studiefinanciering (in tegenstelling tot een BBL’er).

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Na afloop van een studiejaar kan een bedrijf dat een BBL’er in dienst had een subsidie aanvragen via RVO.nl. De subsidie geldt voor studenten van het vmbo, VSO, PRO, entree in het vmbo en mbo. Voor studenten van het hbo (specifieke sectoren) en voor promovendi en toio’s gelden specifieke voorwaarden. Bekijk hier alle voorwaarden voor de subsidieregeling per onderwijscategorie.

Toch gelden er enkele algemene voorwaarden, bijvoorbeeld:

  • Er is sprake van een geldige en ondertekende (stage/praktijkleer)overeenkomst;
  • De student is onder begeleiding van een onderwijsinstelling;
  • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken waarin de student door jou werd begeleid;
  • De te ontvangen subsidie bedraagt maximaal €2700,-;
  • Je beschikt over het BSN (burgerservicenummer) van de student;
  • Je houdt de juiste administratie van de begeleiding bij en kan deze op verzoek verstrekken.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Praktijkleren voor studenten van het vmbo, VSO, PRO, entree in het vmbo en mbo is het verplicht dat jouw onderneming staat geregistreerd als erkend leerbedrijf.

Hoe meld ik me aan als erkend leerbedrijf?

Het is van belang dat je een erkend leerbedrijf wordt voordat je een BBL’er mag aannemen voor wie je de subsidie Praktijkleren wilt ontvangen. Je vraagt deze erkenning aan bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Voor je start met de aanvraag vul je een korte vragenlijst in zodat je precies weet of je voldoet aan de verwachtingen die de SBB stelt aan een erkend leerbedrijf.

Na het invullen en verzenden van je erkenningsaanvraag neemt een adviseur van de SBB binnen 2 weken contact met je op. De erkenning is 4 jaar geldig, daarna beoordeelt het SBB de erkenning opnieuw.

Aanvragen subsidie Praktijkleren

Als je voldoet aan alle voorwaarden kun je de subsidie aanvragen na afloop van het schooljaar. Je ontvangt de subsidie dus met terugwerkende kracht. De aanvraagperiode voor het schooljaar 2018-2019 loopt van 2 juni 2019, 09:00 uur tot en met 16 september 2019, 17:00 uur.

Bekijk hier de tips van de RVO voor het aanvragen van de subsidie Praktijkleren

Terug naar Wet- en regelgeving
08 mei 2019 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Wat is een RI&E en hoe voer je deze uit?

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Flexwerken

Flexwerken, wat is dat precies? Met flexwerkers bedoelen we mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals uitzend...

Verder lezen

Huisvesting buitenlandse werknemers

Als je buitenlands personeel aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig ...

Verder lezen

Calamiteitenverlof

Een medewerker heeft alleen recht op loondoorbetaling tijdens bijzonder verlof / kort verzuim in verband met een zeer ...

Verder lezen

Bijzonder verlof / kort verzuim

Een medewerker kan bijzonder verlof, buitengewoon verlof, of kort verzuim aanvragen in verband met een bijzondere ...

Verder lezen