Vaak moeten oudere werknemers plaatsmaken voor de jongere garde. Ook tijdens sollicitaties gaat de voorkeur vaak uit naar een jongere kandidaat. Maar wist je ook dat er genoeg redenen zijn om te kiezen een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst te nemen?

Kennis en ervaring

Oudere werknemers hebben natuurlijk al jarenlange ervaring en kennis opgedaan in het werkveld. Hierdoor zijn ze sneller in staat om te functioneren op het niveau dat jij van je werknemers verwacht.

Geen jobhoppers

Oudere werknemers zijn vaak loyaler waardoor ze minder snel geneigd zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Ook hebben zij vaak minder ambities (om door te groeien) dan jongere werknemers. Hierdoor hoef je niet steeds op zoek naar een nieuwe werknemer wat jou als werkgever weer wervingskosten bespaart. Dit is niet alleen voor jou prettig, maar ook voor je klanten. Zij hoeven op deze manier niet steeds te wennen aan een nieuw gezicht.

Gemotiveerd tot op het bot

Werkloze ouderen hebben vaak moeite met het vinden van een nieuwe baan, maar staan wel te trappelen om weer aan de slag te gaan. Je hebt dus een grote vijver vol gemotiveerde toekomstige werknemers waar jij de juiste uit kunt vissen! Wat een luxe!

Minder uitval

Vaak wordt er gedacht dat oudere werknemers diegene zijn die vaak of snel afwezig zijn. Maar niets is minder waar. Zij zijn vaak minder afwezig dan jongeren. De kans op uitval is daardoor kleiner. Het is wel zo, wordt een oudere werknemer ziek dan duurt het ziekteverzuim vaak langer. Meer weten over het verzuim van een zieke werknemer, lees dan hier verder.

Loonkostenvoordelen oudere werknemers

Tot 1 januari 2018 keerde de overheid een mobiliteitsbonus uit aan werkgevers die werknemers in dienst namen van 56 jaar of ouder. Sindsdien is dit vervangen voor het loonkostenvoordeel. Hier zitten echter wel voorwaarden aan:

 • De werknemer is verzekerd voor een of meerdere werknemersverzekeringen
 • De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • In de 6 maanden voordat je de werknemer in dienst nam, was deze niet bij jou in dienst
 • De werknemer had in die kalendermaand voordat hij bij jou in dienst kwam recht op één van de volgende uitkeringen:
  – Werkloosheidsuitkering
  – Arbeidsongeschiktheidsuitkering
  – Inkomensondersteuning Wet Wajong
  – Bijstandsuitkering
  – Uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als bovengenoemde Nederlandse uitkeringen
08 februari 2019 Door Marloes Goossens
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Wat is een RI&E en hoe voer je deze uit?

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Vacaturetekst

Een goede vacaturetekst zorgt ervoor dat een legio geschikte kandidaten solliciteert op een openstaande functie. ...

Verder lezen