Een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door de werknemer, maar ook door een werkgever. Aan opzegging van een arbeidsovereenkomst zitten wel regels verbonden. Op het moment dat één van de partijen niet de juiste procedure hiervoor in acht neemt, is deze volgens de wet schadeplichtig. Er kan dan een volledige of gefixeerde schadevergoeding geëist worden.

Een opzegging van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Dit kan zowel per brief, e-mail of mondeling gebeuren, mits er de zekerheid is dat dit bericht de andere partij bereikt. Daarom is het raadzaam om dit schriftelijk te doen, waarbij een brief die verstuurd wordt per aangetekende post de keuze is die de meeste zekerheid biedt.

Arbeidsovereenkomst opzeggen

Zowel een werkgever als een werknemer heeft de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst in de regel enkel opzeggen nadat deze toestemming heeft gekregen van het UWV. Let wel, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen tussentijds opzegbaar, wanneer dit uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen.

Is er rechtsgeldig een proeftijdbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan hebben werkgever en werknemer de mogelijk om zonder opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst in de proeftijd op te zeggen. De werkgever heeft hiervoor geen instemming nodig van het UWV.

 Voorbeeld van een niet rechtsgeldige opzegging van arbeidsovereenkomst

Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, dient een werkgever altijd na te gaan of er door de werknemer een weloverwogen keuze is gemaakt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Stel dat een werknemer in een emotionele bui zijn dienstverband opzegt, dient een werkgever zich te realiseren dat de wil en verklaring van de medewerker, in een dergelijke situatie, mogelijk niet met elkaar overeen kwam, en de medewerker dan ook op deze opzegging terug kan komen.

Opzegtermijn bij opzegging dienstverband

Als er tussen werkgever en werknemer niets in de arbeidsovereenkomst is opgenomen ten aanzien van de opzegtermijn en er evenmin een bepaling in de toepasselijke cao is opgenomen, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één maand, waarbij enkel tegen het einde van de kalendermaand kan worden opgezegd. De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Hoe langer het dienstverband, hoe langer de opzegtermijn, met een maximum van vier maanden.

Arbeidscontract beëindigen

Naast het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, zijn er andere mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Persoonlijk advies over de opzegging van een arbeidsovereenkomst

Heb je behoefte aan persoonlijk advies over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op. Wij geven je graag persoonlijk advies over de wet- en regelgeving met betrekking het beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

Wil je weten hoe Please jou kan ontzorgen?

Doe de test en ontdek binnen 5 klikken waarin Please jou kan ontzorgen!

Doe de test!

Terug naar Contract en cao
29 augustus 2018 Door Anne Berkers
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Welke cao’s hanteren payrollers?

Alle uitzend- en payroll bedrijven zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. In de cao staan de ...

Verder lezen

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht het uitzend- of payrollbedrijf om de...

Verder lezen

Hoe werkt het fasesysteem van de ABU cao?

De cao voor uitzendkracht (ABU) maakt gebruik van het fasesysteem en bestaat uit drie fasen. Iedere fase kent een andere...

Verder lezen

Tijdelijke contracten

Met een tijdelijk contract wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld. In het contract is dan een start- ...

Verder lezen