Een ontslag op staande voet is het direct opzeggen van een dienstverband. Bij een ontslag op staande voet zeg je zonder toestemming van het UWV of inachtname van de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst op. Je geeft een medewerker te kennen dat hij niet meer naar het werk hoeft te komen en dat de arbeidsovereenkomst met directe ingang eindigt. De medewerker heeft in dit geval geen ontslagbescherming, daarom zijn er strenge regels verbonden aan een ontslag op staande voet. De medewerker kan de houdbaarheid van het ontslag op staande voet altijd laten toetsen bij de rechter. Het is dan ook verstandig goed na te gaan of het ontslag op staande voet voldoet aan de eisen. Zo vergroot je de kans dat dit stand houd bij de rechter.

Let op! Je moet je als werkgever te allen tijde realiseren dat dit een erg zware sanctie is. De medewerker komt namelijk van de ene op de andere dag zonder werk te zitten en heeft geen recht op een uitkering. Je dient dan ook zeer zorgvuldig te werk gaan.

Waar moet een ontslag op staande voet aan voldoen?

1. Dringende reden

Er dient sprake te zijn van een dringende reden. Door de wet worden een aantal daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer benoemd, welke kunnen worden gezien als dringende reden. Bijvoorbeeld: de medewerker steelt, fraudeert, weigert gehoor te geven aan een redelijk bevel etc. Om te beoordelen of deze daden, eigenschappen of gedragingen ook daadwerkelijk voldoende aanleiding geven voor een ontslag op staande voet, dienen de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang te worden beoordeeld.

2. Onverwijld

Het ontslag op staande voet dient direct (onverwijld) te worden gegeven. Dit wil niet zeggen dat je niet eerst een feitenonderzoek kunt doen. Wel moet je, als de feiten boven tafel zijn, de medewerker direct ontslaan. Het is dan ook niet mogelijk de medewerker zijn huidige werkzaamheden af te laten ronden

3. Opgaaf van reden

Als de medewerker op staande voet ontslagen wordt, dien je deze aan te geven waarom je hem of haar ontslaat. Je moet dan de dringende reden toelichten aan de medewerker. Tip: stuur de medewerker een aangetekende brief waarin je de reden aan hem of haar toelicht. Hiermee kun je altijd aantonen dat je aan deze eis hebt voldaan.

Aanvechten van het ontslag op staande voet

Doordat het ontslag op staande voet voortkomt uit een dringende reden die aan de medewerker te wijten is, is de medewerker verwijtbaar werkloos. De medewerker heeft dan geen recht op een werkloosheidsuitkering (WW). Het gevolg is dan ook dat een medewerker zich waarschijnlijk tegen een ontslag op staande voet zal verzetten. Hij kan dit doen door binnen 2 maanden een verzoek in te dienen bij de rechter waarin hij de vernietiging van het ontslag op staande voet eist. De rechter zal zich vervolgens buigen over het ontslag. Deze kan het ontslag toekennen, maar kan ook bepalen dat de medewerker weer tewerkgesteld dient te worden of een vergoeding aan de medewerker toekennen.

Ontslag op staande voet van een uitzendkracht of medewerker op de payroll

Uitsluitend de juridisch werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen. In het geval van ingeleend personeel is de juridisch werkgever het uitzendbureau of payroll organisatie. Wil je een ingeleende medewerker op staande voet ontslaan? Neem dan contact op met het uitzendbureau of payroll organisatie. Zij kunnen de mogelijkheden met je bespreken.

20 september 2018 Door Karlo Bax
Terug naar Personeel | Juridisch
Karlo Bax

Meer gerelateerde artikelen

Hitteplan maken

In een hitteplan, of hitteprotocol, leg je de belangrijkste afspraken en maatregelen vast omtrent het werken bij warm ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Vacaturetekst

Een goede vacaturetekst zorgt ervoor dat een legio geschikte kandidaten solliciteert op een openstaande functie. ...

Verder lezen