Terug naar overzicht
Kennisbank

ZW-uitkering

Wat is een ZW-uitkering?

ZW staat voor Ziektewet. De ZW-uitkering is de uitkering die iemand krijgt die ziek is, maar geen werkgever heeft (bijvoorbeeld voor mensen die een WW-uitkering (bij werkloosheid) ontvangen). Indien je ziek wordt en wél een werkgever hebt dan ontvang je loondoorbetaling van je werkgever.

Wanneer heeft iemand recht op een Ziektewet-uitkering?

Iemand die geen werkgever heeft ontvangt maximaal 2 jaar een Ziektewetuitkering als hij ziek wordt. Dit geldt voor:

 • Mensen met een WW-uitkering
 • Mensen met een WIA,-WAO,-Wajong, of WAZ-uitkering
 • Mensen met een fictief dienstverband (musici, artiesten, thuiswerkers, etc.)
 • Mensen waarvan het contract afloopt vier weken voor of tijdens ziekte

Hebben werknemers geen recht op een Ziektewet-uitkering?

In principe hebben werknemers geen recht op een Ziektewet-uitkering. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte. Toch is het in enkele gevallen wel mogelijk om een ZW-uitkering aan te vragen voor werknemers zodat de werkgever het loon niet zelf hoeft door te betalen. Dit geldt voor:

 • Werknemers die ziek worden door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie
 • Werknemers met een no-riskpolis
 • Werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd (max. 13 weken ZW-uitkering)
 • Flexkrachten (met een contract met uitzendbeding)

Wanneer heeft iemand geen recht op een ZW-uitkering

Iemand heeft geen recht op een ZW-uitkering bij ziekte wanneer hij of zij:

 • in dienst is van een werkgever (uitgezonderd de werknemers zoals hierboven omschreven);
 • zelfstandig ondernemer, directeur of grootaandeelhouder is;
 • tijdelijk het werk onderbreekt (sabbatical);
 • in het buitenland werkt.

Daarnaast stop het recht op de ZW-uitkering automatisch na 2 jaar ziekte of wanneer deze persoon de AOW-leeftijd bereikt.

Hoogte ZW-uitkering

De ZW-uitkering bedraagt vaak 70% van het dagloon. De hoogte van de ZW-uitkering bereken je eenvoudig via de Rekenhulp Ziektewet van het UWV.

De ZW-uitkering bedraagt 100% van het dagloon als iemand ziek wordt door:

 • orgaandonatie;
 • zwangerschap of bevalling, vóór of direct na het zwangerschapsverlof.