WIA-uitkering

Wat is een WIA-uitkering? Hoe kun je de WIA aanvragen en wat als de WIA aanvraag te laat is? Dit en meer vertellen we je in dit kennisbankartikel.

Wat is een WIA-uitkering?

De WIA bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of helemaal niet meer, kan werken. Vanaf 2006 is de wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. De WIA is de opvolger van de WAO (de Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering).

WIA is een overkoepelende naam voor twee regelingen, namelijk:

  • WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten)
  • IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

Wanneer heeft een werknemer recht op een WIA-uitkering?

Als een werknemer na 2 jaar ziek uit dienst gaat, kan deze werknemer mogelijk een WIA-uitkering aanvragen. Of een werknemer hier recht op heeft, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en of er sprake is van duurzaamheid. Dit wordt altijd vastgesteld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op een WIA-uitkering?

Een werknemer kan geen WIA aanvragen als hij/zij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Een werkgever mag de zieke werknemer dan ook niet zonder meer ontslaan na 2 jaar ziekte. Wil de werkgever de werknemer tóch ontslaan dan dient hij dat te doen op grond van een goede reden (redelijke grond). Na ontslag heeft de zieke werknemer mogelijk wel recht op een WW-uitkering.

WGA-uitkering of IVA-uitkering?

  • WGA-uitkering: een werknemer ontvangt mogelijk een WGA-uitkering als hij/zij 2 jaar ziek is, maar (in de toekomst) wel kan werken.
  • IVA-uitkering: een werknemer ontvangt mogelijk een IVA-uitkering als hij/zij niet kan werken en in de toekomst waarschijnlijk ook niet meer kan werken.

(Financiële) voordelen WIA-uitkering voor werkgever

Indien een werkgever een werknemer aanneemt met een WIA-uitkering heeft deze werkgever recht op enkele (financiële) voordelen. Denk aan:

  • Proefplaatsing
  • Loonkostenvoordeel
  • No-riskpolis
  • Subsidie aanpassingen op de werkplek.

Lees hier meer over het aannemen van iemand met een arbeidshandicap

Wanneer WIA aanvragen?

In de 88e ziekteweek ontvangen de zieke werknemer en zijn/haar werkgever een oproep van het UWV om de WIA-aanvraag in orde te maken. De werknemer dient de aanvraag uiterlijk in de 93e ziekteweek af te ronden.

Het is mogelijk om eenmalig een vervroegde IVA-aanvraag te doen. Let wel, dit kan alleen als in een vroegtijdig stadium al bekend is dat de werknemer nooit meer volledig zal kunnen werken.

Rol werkgever WIA-aanvraag

De werknemer regelt  zelf de WIA-aanvraag. Hiervoor dient de werkgever uiterlijk in de 91e ziekteweek het re-integratieverslag aan te leveren bij de zieke werknemer én via het werkgeversportaal van het UWV. Indien een werknemer de WIA-aanvraag te laat verricht kun je als werkgever het loon van de werknemer door moeten betalen.

Gerelateerde artikelen

Succesfactoren familiebedrijf

Tips: zonder zorgen de eerste drukke lentedagen door

Succesfactoren familiebedrijf

Payrolling, wat is dat precies?

SEO tips: zo is je bedrijf beter vindbaar op Google

Goed nieuws voor winkeliers, fysieke winkel blijft hot

Please HR expert: goed werkgeverschap tijdens én na corona