Terug naar overzicht
Kennisbank

WGA-uitkering

Wat is een WGA-uitkering?

De WGA-uitkering staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV.

Wanneer heeft een werknemer recht op een WGA-uitkering?

Een werknemer die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt wordt bevonden, heeft recht op een WGA-uitkering.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op een WGA-uitkering?

Indien een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden heeft hij geen recht op een WGA-uitkering. De werkgever mag de zieke werknemer dan ook niet zonder meer ontslaan na 2 jaar ziekte. Wil de werkgever de werknemer tóch ontslaan dan kan dat alleen wanneer er sprake is van een goede reden (redelijke grond). Na ontslag heeft de zieke werknemer mogelijk wel recht op een WW-uitkering.

Indien een werknemer meer dan 80% arbeidsongeschikt wordt bevonden heeft hij ook geen recht op een WGA-uitkering. Mogelijk ontvangt hij dan wel een IVA-uitkering.

Soorten WGA-uitkeringen

Er bestaan 3 soorten WGA-uitkeringen:

  • Loongerelateerde uitkering (LGU)
  • Loonaanvullinguitkering (LAU)
  • Vervolguitkering (VVU)

Een zieke werknemer ontvangt na 2 jaar ziekte eerste de loongerelateerde uitkering (LGU). Dit is een tijdelijke uitkering gebaseerd op vroegere loon, arbeidsverleden en huidige loon.

Daarna ontvangt de werknemer een Loonaanvullinguitkering (LAU) of Vervolguitkering (VVU). De werknemer ontvangt een LAU wanneer hij minimaal 50% verdient van wat het UWV heeft vastgesteld. Als de werknemer minder dan 50% loon verdient, dan hij/zij zou kunnen verdienen volgens het UWV, ontvangt deze werknemer de VVU. De VVU is vele malen lager dan de LAU. Op deze manier probeert de overheid zieke werknemers te stimuleren om te blijven werken.

Hoogte WGA-uitkering

De WGA-uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het WIA-maandloon. Vanaf de 3e maand bedraagt de WGA-uitkering 70%.

Meer over het aanvragen van een WGA-uitkering en de rol van de werkgever lees je hier.