Terug naar overzicht
Kennisbank

Wettelijke proeftijd bij een arbeidsovereenkomst

Ontslag tijdens proeftijd

Het is mogelijk om een proeftijd in een arbeidsovereenkomst op te nemen om zowel een werkgever als werknemer in de gelegenheid te stellen om in de beginperiode van de arbeidsrelatie de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval is er dus geen verplichting om een opzegtermijn in acht te nemen.

Duur proeftijd

Wil een proeftijd rechtsgeldig zijn, dan moet dit schriftelijk zijn overeengekomen tussen werkgever en werknemer. De duur van een proeftijd is wettelijk bepaald. Let op: in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter, kan geen rechtsgeldige proeftijd worden opgenomen. Verder geldt:

  • Een proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij een arbeidscontract voor een bepaalde tijd die korter is dan 2 jaar.
  • Een proeftijd mag maximaal 2 maanden duren als er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt aangegaan óf bij een arbeidsovereenkomst waarin een bepaalde tijd van 2 jaar of langer is opgenomen.

Proeftijd jaarcontract

De proeftijd die van toepassing is bij een jaarcontract is dus maximaal 1 maand en enkel rechtsgeldig indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Om een arbeidsovereenkomst in de proeftijd op te zeggen, hoeft de werkgever geen redelijke grond te hebben. De reden hiervan mag echter geen verband houden met een eventuele ziekte of zwangerschap of van discriminerende aard zijn.

Proeftijd tijdelijk contract

Bij korte tijdelijke contracten mag geen proeftijd worden opgenomen. Hiervan is sprake bij een contract van 6 maanden of korter.

Mededelingsplicht bij een proeftijd

Besluit een werkgever gebruik te maken van de proeftijd, heeft deze persoon geen directe meldingsplicht met betrekking tot de reden waarom dit besluit is genomen. In de schriftelijke bevestiging van de beëindiging van de arbeidsrelatie wordt dit dan ook niet toegelicht. Op het moment dat de medewerker hier expliciet om vraagt, moet dit achteraf wel schriftelijk worden aangegeven.

Meer informatie over de wettelijke proeftijd bij een arbeidsovereenkomst

Heb je behoefte aan meer informatie over de wettelijke proeftijd bij een arbeidsovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag over dit onderwerp en kunnen al jouw vragen hierover beantwoorden.