Wettelijke arbeidsvoorwaarden

Wanneer je aan het werk gaat, leg je vooraf samen met je werkgever de arbeidsvoorwaarden vast in je arbeidsovereenkomst. Het kan zijn dat er bij jouw werkgever sprake is van een cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Hierin zijn aanvullende arbeidsvoorwaarden vermeldt, zoals afspraken over de arbeidsduur, de hoogte van het loon en vakantiedagen.

Als er geen cao of arbeidsvoorwaardenregeling bij je werkgever van toepassing is, maak je samen met je werkgever afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Je kunt hierover onderhandelen. Hierbij gelden wel de arbeidsvoorwaarden waar je minimaal recht op hebt, oftewel de wettelijke arbeidsvoorwaarden. Maar wat zijn de minimale wettelijke arbeidsvoorwaarden? Dat leggen we hieronder uit.

Wettelijk minimumloon en wettelijk minimumjeugdloon

Voor alle werknemers vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Werknemers van 15 t/m 20 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon.

Hieronder vind je de bedragen van het wettelijk minimumloon en wettelijk minimumjeugdloon die gelden voor een volledige werkweek. In de meeste gevallen is een volledige werkweek 36, 38 of 40 uur per week, maar dit is afhankelijk van de sector waarin je werkt.

De bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon zijn ingedeeld per maand, week en dag. Een overzicht vind je hier.

Vakantiedagen

Bij een volledige werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector waarin je werkt) heb je recht op 20 vakantiedagen per kalenderjaar.

Vakantiegeld

Als werknemer heb je minimaal recht op 8% vakantiegeld van je bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in mei of juni. Je werkgever kan er ook voor kiezen het vakantiegeld te verwerken in het maandloon.

Loondoorbetaling bij ziekte

Per ziekmelding heb je als werknemer maximaal 2 wachtdagen zonder loondoorbetaling. Daarna is je werkgever verplicht gedurende maximaal 24 maanden, 70% van je bruto loon door te betalen. Het eerste ziektejaar mag de werkgever niet minder betalen dan het minimumloon.

Ben je na 24 maanden nog steeds (gedeeltelijk) ziek, dan kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). Dit bepaalt het UWV.

Tijdelijke contracten

Een werkgever mag jou maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden in 3 jaar. Na die 3 jaar moet een werkgever je een vast contract aanbieden of het contract beëindigen.

Let wel: bij een cao kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij de cao voor uitzendkrachten.

Overige toeslagen

Er zijn geen overige toeslagen van toepassing.

Netto onkostenvergoeding

Er is geen netto onkostenvergoeding van toepassing.

Arbeidstijdenwet

De arbeidstijdenwet bepaalt hoe lang werknemers maximaal per dag en per week mogen werken. Ook staan de wettelijke rusttijden vermeld. Je hebt bijvoorbeeld, na een bepaald aantal uren werken, recht op pauze en recht op een bepaald aantal uren rust tussen twee werkdagen. Een complete uitleg van de arbeidstijdenwet vind je hier.

Wet Arbeid en Zorg in het Burgerlijk Wetboek

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het recht op verschillende verlofsoorten opgenomen. Op deze soorten verlof heb je mogelijk recht als werknemer, mits je aan de voorwaarden voldoet:

  • Zwangerschapsverlof of bevallingsverlof;
  • Geboorteverlof;
  • Ouderschapsverlof;
  • Adoptieverlof of pleegzorgverlof;
  • Zorgverlof (kortdurend of langdurend);
  • Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof.

Gerelateerde artikelen

Opleiding en ontwikkeling voor je medewerkers

Gebouw | Please

Please met pensioenen over naar Brand New Day

Werk | Please

Directeur Please over afschaffing sectorverloning

Een zieke werknemer, wat nu?

Gebouw | Please

Please sponsor schaatser Bob de Jong

Vitaliteit op de werkvloer, een trend of enorm waardevol?

Jaap Wijnings new business developer | Please

Waarom een accountant alléén niet genoeg is

Ondernemers slecht geïnformeerd over Wet werk en zekerheid