Terug naar overzicht
Kennisbank

Wet flexibel werken

In ons nieuwsartikel ‘Flexibel werken, wat levert het op?’ hebben wij in kaart gebracht wat flexibel werken jou als werkgever oplevert. De overheid stimuleert flexibel werken. Daardoor is sinds 1 januari 2016 de Wet flexibel werken van kracht.

Mogelijkheden Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken biedt voor de medewerker diverse mogelijkheden. De medewerker kan diverse verzoeken bij jou als werkgever indienen. Wij zetten de verschillende verzoeken voor jou op een rijtje:

 • Het verzoek om de werktijden aan te passen
  Jouw medewerker kan jou vragen om het werkrooster aan te passen. Je mag dit alleen weigeren als je hiervoor een goede reden hebt, bijvoorbeeld als er niemand is om het werk over te nemen of als het problemen geeft met het invullen van het rooster.
 • Het verzoek om een flexibele werkplek
  Jouw medewerker kan vragen om een flexibele werkplek, omdat hij of zij bijvoorbeeld één of meerdere dagen thuis wil werken. Als jij dit verzoek als werkgever wilt weigeren, dan ben je verplicht dit te overleggen met je medewerker.
 • Het verzoek om het aantal arbeidsuren aan te passen
  Daarnaast is het mogelijk dat jouw medewerker het verzoek bij jou neerlegt om minder uren te gaan werken. Bijvoorbeeld: de medewerker werkt nu 40 uur maar wil 36 uur gaan werken. Dit mag je  alleen weigeren als je daarvoor een goede reden hebt, bijvoorbeeld onderbezetting.

Let op! De wet flexibel werken geldt niet voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers!

Wanneer mag jij als werkgever het verzoek weigeren?

Er zijn functies waarin flexibel werken niet mogelijk is waardoor jij als werkgever het verzoek van de medewerker kan weigeren. Dit moet je schriftelijk doorgeven aan je medewerker én voorzien van een goede reden, zoals:

 • Er is geen andere medewerker beschikbaar die het werk overneemt;
 • Het flexibel werken geeft problemen met het werkrooster;
 • Er is niet voldoende werk of geld;
 • Er is geen ruimte in de personeelsformatie.

Weiger jij het verzoek met betrekking tot flexibel werken van je medewerker? Dan is het verstandig om met jouw medewerker te zoeken naar een passende oplossing. Op deze manier laat je zien dat je je als werkgever flexibel wilt opstellen en tegemoet wilt komen aan de wensen van je medewerkers. Ook voorkom je zo onvrede bij je medewerkers.

Tip! Denk als werkgever goed na voordat je een verzoek om flexibel werken van je medewerker weigert. Flexibel werken heeft namelijk ook voordelen voor jou als werkgever, namelijk:

 • medewerkers creëren een betere balans tussen werk en privé;
 • het stressniveau van je medewerkers neemt af waardoor zij beter presteren.