Terug naar overzicht
Kennisbank

Welke contractsoorten biedt Please aan?

Per 1 januari 2018 hanteert Please de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten. Deze cao is van toepassing op alle medewerkers van Please met een uitzendovereenkomst. Op medewerkers met een payrollovereenkomst is de cao ABU niet van toepassing. Bij payrollmedewerkers kijken we naar de branche cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling die (eventueel) van toepassing is op het bedrijf waar de payrollmedewerker te werk wordt gesteld.

De cao ABU

In de cao ABU is het fasensysteem vastgelegd en zijn Fase A, Fase B en Fase C beschreven. In welke fase een medewerker valt, is (vaak) afhankelijk van de lengte van het dienstverband van de medewerker. Naarmate deze langer werkzaam is, schuift hij/zij door naar de volgende fase. Je mag hier positief van afwijken en besluiten de medewerker eerder te laten doorschuiven naar een volgende fase.

We kennen drie fasen met bijbehorende contractsoorten:

Fase A:

  • Contract met uitzendbeding
  • Contract zonder uitzendbeding
  • 4-wekencontract

Fase B:

  • Contract voor bepaalde tijd (maximaal 4 jaar en 6 contracten)

Fase C:

  • Contract voor onbepaalde tijd

De contractsoort bepaalt de kenmerken die op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn en de hoogte van je factor.