Terug naar overzicht
Kennisbank

Welke cao’s hanteren payrollers?

Per 1 januari 2020 is de cao voor uitzendkrachten (ABU) niet meer van toepassing op payrollmedewerkers. Vanaf dit moment zijn alle bedrijven die werknemer een payrollovereenkomst aanbieden, verplicht om alle regels en arbeidsvoorwaarden over te nemen als ware hij in directe dienst van de opdrachtgever. Dit betekent dat een payrollwerknemer precies dezelfde rechten en plichten heeft als een werknemer in directe dienst. Hiervoor wordt gekeken naar de branche cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling van het bedrijf waar de medewerker aan de slag gaat (indien van toepassing).

Uitzondering: indien er géén verplicht pensioen van toepassing is, dient het payrollbedrijf een adequaat pensioen aan te bieden.