Terug naar overzicht
Kennisbank

Welke cao(‘s) hanteert Please?

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.

De ABU cao

Per 1 januari 2018 hanteert Please de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten. Omdat de regering alle bedrijven in de uitzendbranche verplicht stelt om de ABU cao te volgen, is deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op alle medewerkers van Please, met uitzondering van medewerkers die vallen onder de Please Taxi B.V.

Als een werkgever personeel inleent via Please nemen wij alle taken over die komen kijken bij het juridisch werkgeverschap. Juridisch gezien is de medewerker dan ook bij Please in dienst, maar de medewerker voert zijn dagelijkse werkzaamheden gewoon uit op de werkvloer van de opdrachtgever.

Is de onderneming actief in een branche met een branchespecifieke cao die Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is, dan zorgen wij ervoor dat in ieder geval de loonschalen, bepalingen voor arbeids- en rusttijden, atv en bepaalde toeslagen en nettovergoedingen uit die collectieve arbeidsovereenkomst voor de medewerkers worden toegepast.

Bekijk hier de ABU cao.