Terug naar overzicht
Kennisbank

Wat kost flex?

Als je personeel inleent bij een externe partij betaal je vaak een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit tarief bestaat uit het brutosalaris van de werknemer en de afgesproken factor. Deze factor dekt alle elementen van je personeelskosten die bovenop het brutosalaris komen en bestaat uit een aantal vaste elementen, namelijk:

1. Bruto salaris

2. Verplichte (wettelijke) regelingen

 • Sociale lasten werkgever (onder andere WW, WAO, ZW en WIA)
 • Sectorpremies
 • Afdrachten sectorspecifieke regelingen
 • Opbouw vakantiedagen, vakantiegeld en overig verlof

3. Risico’s / verzekeringen

 • Aanvullende verzekeringen zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Kosten arbodienst/verzuimbegeleiding
 • Juridische kosten
 • Fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s

4. Overige kosten

 • Pensioen
 • Administratieve kosten: eigen administratie/accountantskosten/salarisverwerker
 • Werving- en selectiekosten

5. Afgesproken factor

Als je kiest voor flex dan betaal je een vaste factor per gewerkt uur. Deze factor dekt alle personeelskosten zoals omschreven in punt 2, 3 en 4.

Jouw besparing

Als je je personeelszaken uitbesteedt bespaar je kostbare tijd én geld. Je hoeft je immers niet meer bezig te houden met alle rompslomp van het werkgeverschap. Daarnaast kan een externe partij vaak zaken automatiseren en goedkoper inkopen én risico’s beter spreiden en opvangen. Hier zit dan ook je besparing ten opzichte van de personeelskosten die je maakt als je dit in eigen beheer doet.