Terug naar overzicht
Kennisbank

Wat is zwangerschapsverlof?

Hoeveel weken zwangerschapsverlof?

Iedere zwangere vrouw heeft recht op zwangerschapsverlof. De normale verlofperiode is 16 weken. Het is aan de werkneemster zelf om te kiezen om minimaal 4 of maximaal 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof te gaan. Afhankelijk van die keuze blijven er dan nog 10 of 12 weken over na de bevalling, het bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof aanvragen

De werkneemster dient minimaal 3 weken voor het zwangerschapsverlof ingaat (uiterlijk 7 weken voor de uitgerekende datum) schriftelijk verlof aan te vragen bij de werkgever. Bij deze aanvraag is het belangrijk om een verklaring van de dokter of verloskundige toe te voegen waarin de uitgerekende datum is opgenomen. De werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Zwangerschapsuitkering aanvragen

Tijdens de verlofperiode ontvangt de werkneemster 100% loondoorbetaling middels een zwangerschaps-/bevallingsuitkering van het UWV. De werkgever vraagt de uitkering aan, maximaal 4 weken en minimaal 2 weken voor de ingang van het verlof. De werkgever ontvangt vaak ook de uitkering van het UWV zodat de werkneemster gewoon doorbetaald wordt tijdens haar verlof.

Zwangerschapsverlof/bevallingsverlof berekenen

Stel, je werkneemster bevalt eerder dan de uitgerekende datum. Wat nu?
Als de werkneemster bijvoorbeeld een week voor de uitgerekende datum bevalt, heeft zij na haar bevalling een week langer recht op bevallingsverlof.
De verlofperiode is en blijft in dit geval 16 weken.

Stel, je werkneemster bevalt een week later dan de uitgerekende datum. Wat dan?
Bevalt de werkneemster een week later dan de uitgerekende datum, dan krijgt zij er een week zwangerschapsverlof bij.
De verlofperiode duurt in deze situatie dus langer dan 16 weken.

Meerlingverlof

Indien de werkneemster zwanger is van een tweeling of meerling gelden andere regels. Lees hier verder over het verlof bij een tweeling of meerling.

Verlof voor de man/partner

Zodra de baby is geboren heeft de partner van de moeder recht op geboorteverlof.