Terug naar overzicht
Kennisbank

Wat is loonheffing?

Wat moet je weten over loonheffing? Iedereen die werkt in Nederland is verplicht om een deel van zijn of haar salaris af te staan aan de overheid in de vorm van loonheffing. Maar wat is loonheffing eigenlijk en waarom betalen we deze heffing? En wat is loonheffingskorting precies en hoe wordt dit toegepast? Please legt uit…

Wat is loonheffing?
Waarom wordt loonheffing van het salaris ingehouden?
Wat is heffingskorting?
Loonheffingskorting toepassen of niet?
Wat betekent loonheffing voor jou als werkgever?

 

Wat is loonheffing?

Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Na het inhouden van deze heffing, en eventuele andere heffingen zoals pensioenbijdrage, blijft het netto salaris over. Dit bedrag wordt uiteindelijk aan de medewerker uitgekeerd.

Loonheffing bestaat uit vier onderdelen, namelijk:

 • Loonbelasting
  Een algemene bron van inkomsten voor de overheid om bijvoorbeeld onderwijs, zorgkosten en nieuwe wegen te betalen.
 • Premie volksverzekeringen
  Gereserveerd voor sociale voorzieningen voor iedereen in Nederland, zoals AOW en kinderbijslag.
 • Premie werknemersverzekeringen
  Gereserveerd voor werknemers die ziek, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of werkeloos raken. De inkomsten van deze premies worden gebruikt voor uitkeringen zoals WW, WIA, WAO en ZW.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
  Met deze bijdrage houdt de overheid de hoge zorgkosten voor iedereen betaalbaar.

Loonheffing wordt ingehouden op het salaris, vakantiegeld, overuren, een dertiende maand en auto van de zaak. Reiskostenvergoeding, studiekosten en maaltijden zijn vrij van loonheffing.

Waarom wordt loonheffing van het salaris ingehouden?

In Nederland kennen we een sociaal systeem: de verzorgingsstaat. Iedereen die een salaris, pensioen of uitkering ontvangt draagt hieraan bij. Zo kunnen we de zorg, het onderwijs en sociale voorzieningen blijven betalen. Om te voorkomen dat een werknemer bij de jaarlijkse belastingaangifte in één keer duizenden euro’s moet betalen, houdt de werkgever de loonheffing iedere maand in op het salaris van de medewerker. Tijdens de jaarlijkse belastingaangifte moeten de ingehouden loonheffing en de te betalen loonheffing, als het goed is, tegen elkaar wegvallen. Het kan zijn dat een medewerker toch moet bijbetalen of nog geld ontvangt. Dit kan komen door het verkeerd toepassen van de loonheffingskorting.

Wat is heffingskorting?

Iedereen betaalt belasting. Maar voor sommige groepen – zoals ouderen, gehandicapten en ouders van kinderen – biedt de overheid korting op belasting: een heffingskorting. Loonheffingskorting is misschien wel de bekendste heffingskorting. Loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting (voor alle 18-plussers) en de arbeidskorting (voor alle werkenden). De loonheffingskorting is afhankelijk van inkomen en leeftijd maar bedraagt gemiddeld zo’n € 540,- per maand voor een reguliere medewerker. Voor AOW-gerechtigden en Wajongers gelden andere bedragen. Bekijk het volledige overzicht heffingskortingen.

Loonheffingskorting toepassen of niet?

Een medewerker kan ervoor kiezen om de loonheffingskorting niet toe te laten passen. In dat geval is het nettoloon erg laag máár de medewerker ontvangt dan de totale som van de loonheffingskorting in één keer tijdens de jaarlijkse belastingaangifte. Het kan ook zijn dat een medewerker loonheffing bij twee ‘werkgevers’ laat toepassen. We zien vaak dat een medewerker naast een salaris ook een (gedeeltelijke) uitkering ontvangt van het UWV bijvoorbeeld. Een uitkering wordt namelijk ook gezien als loon en daarover betaalt een medewerker dus belasting. In dit geval kan het zijn dat de medewerker een flink bedrag terug moet betalen omdat hij/zij te veel korting heeft gekregen.

Wat betekent loonheffing voor jou als werkgever?

Voor jou als werkgever maakt het niet uit of je medewerker de loonheffingskorting wel of niet laat toepassen. Je kosten worden namelijk altijd bepaald op basis van het bruto loon. Maar om vragen of onduidelijkheden achteraf te voorkomen is het verstandig om je medewerkers hierover goed te informeren.

Het is ook erg belangrijk dat jij als werkgever iedere maand de ingehouden loonheffing aan de belastingdienst betaalt. Doe je dit niet, of niet op tijd, dan kun je hoge boetes verwachten. Een belangrijke maar tijdrovende klus voor veel ondernemers dus. Zou je bij ons payrollen, dan regelen wij dit iedere maand automatisch voor je. Dat is één van de voordelen van payrolling.

Heb je vragen over dit artikel of heb je aanvullende vragen over loonheffing of loonheffingskorting? Neem dan gerust contact op met ons via 0492 388 888. 

Nooit meer een loonstrook maken?