Terug naar overzicht
Kennisbank

Wat is de Waadi?

De Waadi, ofwel Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, is van toepassing op alle ondernemingen die personeel ter beschikking stellen aan een andere onderneming tegen een vergoeding. De opdrachtbevoegdheid is hierbij aan derde overgedragen. Denk hierbij aan uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheerders. Deze wet is bedoelt om de betreffende medewerkers te beschermen. Dit gebeurt onder andere door middel van een registratieplicht voor alle bedrijven die personeel in Nederland ter beschikking stellen. Dit betekent dat zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven ingeschreven moeten zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Waadi boete

Zowel de intermediair als de inlener van personeel riskeren een boete als ze zich niet houden aan de Waadi. De boete voor de intermediair is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en hoe vaak het bedrijf de fout is ingegaan.

De inlener betaalt een boete van €8000 per medewerker (tot 10 medewerkers), €16.000 per medewerker (van 10 tot 30 medewerkers) en maar liefst €32.000 bij 30 medewerkers of meer.

Waadi check

Om Waadi boetes te voorkomen is het belangrijk om zaken te doen met een betrouwbare partij. Dus, wil je personeel via een intermediair (uitzender, payroller, detacheerder) bij jou aan het werk laten gaan? Bekijk dan of de intermediair de volgende keurmerken heeft:

Je checkt heel eenvoudig of een onderneming voldoet aan de Waadi via de Waadi check op de site van de KvK.