Wat is de pensioenleeftijd?

Wat is de pensioenleeftijd?

De pensioenleeftijd is een richtleeftijd die de meeste pensioenfondsen gebruiken om het maximale pensioen te berekenen. Dit geldt dus alleen voor een werknemerspensioen (dat je opbouwt als je werkt). Pensioenfondsen gaan er dus vanuit dat je tot deze leeftijd werkt én pensioen opbouwt. De pensioenleeftijd is niet hetzelfde als de AOW-leeftijd en loopt ook niet gelijk met de AOW-leeftijd. Ga je eerder met pensioen, bijvoorbeeld als je de AOW-leeftijd bereikt, dan bouw je dus niet het maximale pensioen op.

Pensioenleeftijd 2021

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd gestegen van 67 naar 68 jaar. Let wel, een werkgever kan ervoor kiezen om een lagere pensioenleeftijd te hanteren.

Hoe wordt pensioen opgebouwd?

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit 3 pijlers. 3 manieren om in je levensonderhoud te voorzien als je stopt met werken.

  1. AOW (basispensioen van de overheid)
  2. Pensioenopbouw via de werkgever (aanvullende pensioenuitkering dat voor  2/3e door de werkgever is betaald en voor 1/3e door de werknemer. Dit is overigens niet verplicht voor werkgevers).
  3. Privévoorzieningen (denk aan lijfrentes, levensverzekeringen, spaargeld, vastgoed, beleggingen, et cetera)

Vooral de derde pijler is bepalend voor de leeftijd waarop je daadwerkelijk met (vroegtijdig) pensioen kunt.

Eerder met pensioen

Wanneer bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd? En wanneer mag ik me pensioen? Veelgestelde vragen waar je geen eenduidig antwoord op kunt geven. De pensioenleeftijd is niet in beton gegoten. Je kies zelf wanneer je met pensioen gaat. Veel werknemers kiezen ervoor om met pensioen te gaan op het moment dat zij voor het eerst AOW ontvangen, het wettelijk pensioen. Er zijn ook genoeg mensen die doorwerken na hun AOW-leeftijd. En een derde groep kan al (ver) voor de AOW-leeftijd met pensioen.

Het belangrijkste om te berekenen of je eerder met pensioen kan is om je situatie in kaart te brengen. Dit doe je daar je huidig opgebouwde pensioen (uit AOW, via de werkgever en via privévoorzieningen) op een rijtje te zetten, evenals de verwachte uitgaven na je pensioen. Alleen zo ontdek je of je voldoende hebt opgebouwd om (eerder) met pensioen te gaan.

Inzicht in je pensioensituatie

Deze handige rekentool van het NIBUD: De Pensioenschijf-van-vijf helpt je met het verkrijgen van inzicht in je pensioensituatie. Met de tool bereken je het netto inkomen bij pensionering en het verschil met je huidige netto inkomen. Vervolgens bereken je de verwachte uitgaven en kom je tot een maandelijks tekort of overschot bij pensionering. Om een reële berekening te maken is het verstandig alvast wat gegevens bij de hand te hebben. Denk aan het spaargeld en/of lijfrente dat beschikbaar komt als je met pensioen gaat (check het polisblad van je bank of verzekeraar),  de pensioenopbouw via www.mijnpensioenoverzicht.nl en vaste lasten van huur/hypotheek bijvoorbeeld.

Gerelateerde artikelen

minimumloon horeca | Please

5 tips om je horecapersoneel tevreden te houden

Gebouw | Please

Een payrollbedrijf selecteren. Waar let je op?

Met 5 facebook technieken meer klanten naar je winkel

Gebouw | Please

Vertrek commercieel directeur Please