Terug naar overzicht
Kennisbank

Wat is de inlenersbeloning?

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht bedrijven in de uitzendbranche om de onderstaande punten over te nemen uit de cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling die op het bedrijf van de opdrachtgever van toepassing is. Op deze manier worden medewerkers die op uitzendbasis bij een opdrachtgever werkzaam zijn, op gelijke wijze beloond als wanneer ze direct bij de opdrachtgever in dienst zouden zijn.

De inlenersbeloning is van toepassing op de volgende punten:

  • salarisschalen;
  • arbeidsduurverkorting (adv);
  • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen, fysiek belastende omstandigheden en ploegentoeslag);
  • vergoeding van reisuren of reistijd voor het werk;
  • netto vergoedingen (zoals voor reiskosten, werkkleding, laptop, et cetera);
  • initiële loonsverhogingen;
  • periodieke loonsverhogingen.

Let op! De bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever bepalen welke cao van toepassing is. Hanteert de opdrachtgever daarnaast ook een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin deze punten zijn opgenomen? Dan is de inlenersbeloning ook hierop van toepassing.