Terug naar overzicht
Kennisbank

Wat is de AOW-leeftijd?

Wat is de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd is niet hetzelfde als de pensioenleeftijd. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je het wettelijk pensioen, de AOW, ontvangt. Dit basispensioen staat los van het feit of je ooit gewerkt hebt. Iedereen die Nederland gewoond of gewerkt heeft ontvangt AOW.

AOW leeftijd 2019

De AOW-leeftijd voor 2019, 2020 en 2021 is vastgesteld op 66 jaar + 4 maanden.

Met ingang van 2022 stijgt de AOW-leeftijd weer verder naar 67 jaar in 2024. Deze opbouw verloopt langzamer dan vóór het pensioenakkoord. Of de AOW-leeftijd na 2024 weer zal stijgen is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de levensverwachting.

Voorlopig pensioenakkoord AOW-leeftijd

De regering, werkgevers- en werknemersverenigingen hebben een voorlopig pensioenakkoord bereikt. Dit heeft voorlopig akkoord heeft onder andere invloed op de AOW-leeftijd. Deze stijgt nu minder snel, naar 67 jaar in 2024. Eerder was de gestelde verhoging van de AOW-leeftijd gericht op 67 jaar en 3 maanden in 2022. Dit is aanzienlijk teruggeschroefd.

AOW-leeftijd berekenen

Je berekent heel eenvoudig jouw AOW-leeftijd via deze tool van de Sociale Verzekeringsbank.