Terug naar overzicht
Kennisbank

Wat is bevallingsverlof?

Recht op bevallingsverlof

Naast het recht op zwangerschapsverlof heeft iedere zwangere vrouw recht op bevallingsverlof. Dit verlof gaat in op de dag na de bevalling. Het bevallingsverlof duurt minstens 10 weken. Ook als de baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan in dat geval dan langer dan 16 weken.

Bevallingsverlof vader/partner

De partner van de moeder heeft ook recht op verlof na de bevalling, dit noemen we het geboorteverlof. Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof uitgebreid van 2 naar 5 verlofdagen tegen 100% loondoorbetaling. Per 1 juli 2020 wordt het bevallingsverlof voor partners nog verder uitgebreid.

Weer werken na bevallingsverlof

Het kan voor nieuwe moeders een grote stap zijn om na de geboorte van hun (eerste) kind weer te gaan werken. Als werkgever kun je deze stap wat kleiner maken door je werkneemster tijdens het verlof al eens uit te nodigen op het werk voor een kopje koffie of een beschuitje met muisjes. Ook is het verstandig om niet meteen te veel te verwachten van je werkneemster. Ze is er 3 maanden tussenuit geweest. Geef haar de ruimte en tijd om alle collega’s even rustig te spreken, zich in te lezen in wat er de afgelopen periode gebeurd/veranderd is en zich weer thuis te voelen op haar werkplek.

Bespreek ook of je werkneemster wil kolven/borstvoeding geven tijdens werktijd. Bij de wet is bepaald dat een werkneemster recht heeft op minimaal 9 maanden om haar kind te voeden of te kolven tijdens werktijd. Ook dien je als werkgever hiervoor een geschikte ruimte ter beschikking te stellen.

Daarnaast heeft iedere werknemer/werkneemster recht om (al dan niet betaald,afhankelijk van de geldende cao) ouderschapsverlof op te nemen binnen 8 jaar na de geboorte van hun kind.

Verlof bij een tweeling of meerling

Indien je werkneemster een tweeling of meerling verwacht heeft ze recht op 20 weken zwangerschapsverlof. Je leest hier alles over in het kennisbankartikel ‘Verlof bij een tweeling of meerling‘.