Terug naar overzicht
Kennisbank

Wat houdt het (aanvullend) geboorteverlof in?

Wat is geboorteverlof?

Partners hebben evengoed recht op verlof na de geboorte van een kind. Daarvoor is het geboorteverlof in het leven geroepen. In de volksmond wordt het geboorteverlof ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Geboorteverlof 2019

Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende regels omtrent het geboorteverlof:

  • Duur van het verlof betreft éénmaal het aantal werkuren per week
  • Het geboorteverlof dient 100% te worden doorbetaald
  • Het verlof moet binnen 4 weken na de dag van de bevalling worden opgenomen

Het aanvullend geboorteverlof 2020

Vanaf 1 juli 2020 kan er na het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof opgenomen worden. Dit verlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. De werknemer moet dit verlof binnen zes maanden na de geboorte opnemen. Het aanvullend geboorteverlof wordt betaald door het UWV. De werknemer ontvangt tijdens het verlof 70% van het (maximum) dagloon.

Wie kan het (aanvullend) geboorteverlof opnemen?

  • Degene die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan;
  • Degene die ongehuwd met de moeder samenwoont;
  • Degene die het kind van de moeder erkent. 

Verschillende soorten verlof bij zwangerschap

Wil je weten hoe het zit met de regels omtrent het zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof of verlof bij tweelingen/meerlingen? Lees dan het kennisbankartikel ‘De verschillende soorten verlof bij zwangerschap‘.