Terug naar overzicht
Kennisbank

Waaruit bestaat pensioen?

Het pensioen is een verzekering waarmee je jezelf ‘verzekert’ tegen het wegvallen van inkomen op je oude dag. Tenslotte wil je daar straks toch graag comfortabel van genieten. Een pensioen zorgt ervoor dat je van deze oude dag kunt genieten met behoud van inkomen. Maar hoe zit dit nou precies?

Ontstaan pensioen

Aan het eind van de industriële revolutie zijn de eerste pensioenfondsen ontstaan. Ondernemers vonden toen dat zij de morele plicht hadden om te zorgen dat hun personeel onder vrijwel gelijke omstandigheden kon genieten van de oude dag. In 1913 werd de wet invaliditeits- en Ouderdomswet ingevoerd. Hierin was bepaald dat arbeiders in loondienst verplicht verzekerd waren en zowel werkgever als werknemer hiervoor premie betaalde. In 1952 volgde de wet pensioen- en Spaarfondswet. Hierin werd bepaald dat pensioenpremies niet meer door de ondernemingen zelf werden beheerd, maar werden afgedragen aan fondsen. De pensioenfondsen beheerden het vermogen, tot dat dit werd uitgekeerd. Op deze wijze ontstonden de eerste pensioenfondsen. In 1957 volgde de wet Algemene Ouderdomswet (AOW).

Samenstelling van het pensioen

Door de opbouw van het pensioen via de werkgever en het ontstaan van de AOW is het pensioen in Nederland uit drie pijlers opgebouwd. Dit zijn:

1. AOW

De AOW is het basispensioen. Dit is een uitkering vanuit de staat aan alle Nederlanders die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Met deze uitkering kunnen zij zich voorzien van de basisvoorzieningen. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor de AOW. Je ontvangt een uitkering bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor iedereen die geboren is op of na 1 januari 1948 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de geboortedatum. De AOW-leeftijd  wordt stapsgewijs verhoogd, naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Bekijk hier meer informatie over de AOW.

2. Aanvullend pensioen

Omdat de AOW-uitkering vaak niet hoog genoeg is om op een gelijke manier te leven als toen je werkzaam was, is het mogelijk om aanvullend pensioen op te bouwen. Deze opbouw loopt via een pensioenfonds of een verzekering. Meestal is de opbouw van het aanvullend pensioen geregeld via de werkgever. Je ontvangt een uitkering vanuit het pensioenfonds met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wil je weten wanneer je pensioen gaat ontvangen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

3. Eigen spaarpot

Vaak wil je zelf ook nog inleggen om tijdens je oude dag van luxe te genieten. Dit gebeurt vaak middels een inkomensvoorziening die zelf getroffen kan worden. Hierbij kun je denken aan een lijfrente of levensverzekering. Vaak wordt met deze pijler een ‘pensioengat’* opgevangen.

Deze drie pijlers samen vormen de ouderdomsvoorziening. Hoe hoog jouw totale pensioenvoorziening is, is afhankelijk van hoeveel je hebt bijgedragen voor elke pijler. Wil je weten hoe jouw pensioenvermogen er momenteel voor staat? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

*Een pensioengat is een periode waarover geen pensioen is opgebouwd.