Terug naar overzicht
Kennisbank

Verzuimverzekering kiezen

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering is een verzekering die je als werkgever kunt afsluiten bij een private verzekeraar om hoge verzuimkosten van langdurig zieke werknemers te voorkomen.

Waarom een verzuimverzekering afsluiten?

Als werkgever ben je verplicht om het loon van een zieke werknemer 2 jaar door te betalen. Indien je je niet houdt aan alle re-integratieverplichtingen kun je zelfs een 3e jaar loon moeten betalen. Pas daarna kun je afscheid nemen van de zieke werknemer en ontvangt deze voortaan een ZW-uitkering.

Uit onderzoek van MKB-servicedesk blijkt dat een zieke werknemer gemiddeld tussen de €250,- en €400,- per dag kost. Dit houdt in dat een langdurig zieke werknemer niet alleen veel tijd, maar ook veel geld kost. Het is dan ook verstandig om een zorgvuldige afweging te maken of je deze kosten zelf wilt en kunt dragen, of je hiertegen verzekert middels het afsluiten van een verzuimverzekering.

Meer weten over langdurig ziekteverzuim? Lees hier verder…

Soorten verzuimverzekeringen

Als je besluit om je (gedeeltelijk) te verzekeren tegen hoge verzuimkosten heb je keuze uit diverse soorten verzekeraars die stuk voor stuk verschillende pakketten aanbieden. Toch kun je onderscheid maken uit grofweg twee soorten verzekeringen:

  • een conventionele verzuimverzekering
  • een stoploss verzuimverzekering

Wat is een conventionele verzuimverzekering?

Een conventionele verzuimverzekering wordt vaak gekozen door kleine bedrijven. Bij deze soort verzuimverzekering geldt een eigen risico voor de werkgever in de vorm van wachtdagen, minimaal 10 wachtdagen. Voor kort verzuim kun je dus geen aanspraak maken op je verzuimverzekering.

Tip! Zo zorg je voor je meer grip op (kort) verzuim.

De uitkering van een conventionele verzuimverzekering vindt maandelijks plaats. Maar let op! De kosten voor werknemers die al ziek zijn vóór de verzuimverzekering actief worden niet vergoed. Dit is het zogenaamde inlooprisico. De kosten voor werknemers die nog ziek zijn als de verzuimverzekering al is beëindigd worden wel gewoon vergoed. Dit noemen we de uitloopdekking of verzekerd uitlooprisico.

Wat is een stoploss verzuimverzekering?

Een stoploss verzuimverzekering wordt vaak door grotere bedrijven gekozen omdat grote bedrijven een preciezere inschatting kunnen maken van het verzuimpercentage. Hierdoor kunnen zij eenvoudiger de hoogte van het eigen risico bepalen. Bij een stoploss verzuimverzekering is namelijk geen sprake van wachtdagen als eigen risico, maar van een vooraf vastgesteld minimumbedrag. Reiken de kosten van de zieke werknemer boven dit bedrag? Dan keert de verzuimverzekeraar uit voor de overige kosten.

Een andere reden waarom dit type verzuimverzekering vaak door grote bedrijven gekozen wordt is omdat de verzekeraar slechts 1 keer per jaar uitkeert, op basis van de totaal gemaakte verzuimkosten van de werkgever. Dit betekent dat je tot het uitkeringsmoment alle kosten moet voorschieten. Hiervoor moet je als werkgever dus over voldoende liquide middelen beschikken.

Let op! Voor stoploss verzuimverzekeringen is, in tegenstelling tot de conventionele verzuimverzekeringen, het inlooprisico wél meeverzekerd maar het uitlooprisico niet.

Verzuimverzekering voor ZZP

Je kunt als ZZP’er niet een van bovenstaande verzuimverzekeringen afsluiten. Dit is enkel voor werkgevers met personeel. Je kunt je als ZZP’er wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.